Open discussion - What is your ideal men's group?

sam. 15 décembre à 02:00

Cafe Boekowski
Antwerpen
Belgique
Anvers

Hoe ziet jouw "ideale" mannengroep eruit? (English below) - Vrouwen ook welkom Wat betekent voor jou echte kameraadschap? Wat zou jij willen delen met mannen die kwetsbaar durven te zijn? Met welke levensthema's zit jij momenteel mee? Op zoek naar meer kameraadschap met meer diepgang? Welke creatieve, (primitieve) vaardigheden zou jij graag willen leren van andere broeders? Welke activiteiten zou jij willen beoefenen? Welke topics zou jij graag in een mannengroep willen bespreken? Deze vragen gaan we oa. bespreken zodat er in Januari 2019 de eerste mannengroep van start kan gaan. (Antwerpen en Gent). Vanuit deze brainstorm sessie en feedback van de deelnemers kunnen we gerichter gaan kijken wat we concreet kunnen gaan aanbieden. (Gratis inkom) 1) Korte voorstelling - Persoonlijk en missie (10 min.)

2) Korte voorstellingsronde groep - Wat brengt jou hier?

3) Brainstorm sessie - Bespreking bovenstaande vragen

4) Vragenronde + extra info Vrouwen zijn ook welkom om hun input te geven welke zaken voedend zouden kunnen zijn voor ons mannen. English - How would your ideal Men's group look like? (Women are welcome) What is real brotherhood for you? What would you like to share with other men who are willing to be vulnerable? Which major life questions are you currently dealing with? Are u interested in authentic, profound friendship with "brothers"? Which kind of creative, (primitive) skills would you like to learn from other men? Activities? Which topics would you like to discuss? We will cover these question so we will start our first Men's circle / meetup as from January (Antwerp & Ghent). From this feedback & brainstorming I will we able to provide a more concise men group, tailored to our actual needs. 1) Short presentation - Personal & mission?

2) Short presentation group - What brings you here?

3) Brainstorm session - Covering above questions

4) Question round + extra info Women are as well welcome to give their input regarding what could be beneficial and empowering for men.

Source: https://www.meetup.com/fr-FR/The-Learning-Brothers/events/256977549/


Cafe Boekowski
Antwerpen
Belgique

Art Culture
Nous avons temporairement désactivé la possibilité de naviguer vers les tags.