Vedecká kaviareň

mars
28

mer. 28/03/2018 de 18h00 à 21h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+01:00)

Tabačka Kulturfabrik
Gorkého 2
040 01 Kosice
Slovakia
Košice

Tabačka Kulturfabrik

Téma: Biológom na kontinente extrémov - Antarktíde

Prednášajúci: prof. RNDr. Martin Bačkor DrSc., Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Košice

V rámci mojej práce biológa sa venujem aj štúdiu stresovej fyziológie a ekológie nižších, bezcievnych rastlín. Vďaka tomu som sa v minulom roku zúčastnil Česko - Slovensko - Tureckej expedície do Antarktídy. Expedícia s prírodovedným programom sa konala pod záštitou Masarykovej univerzity v Brne, na polárnej stanici Johanna Gregora Mendela, ktorá sa nachádza na ostrove Jamesa Rossa. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach sa na expedícii podieľala na ekofyziologických výskumoch chladnomilnej vegetácie. Študovali sme tu tiež biodiverzitu rastlín a zbierali rastlinný materiál na následné laboratórne experimenty. A pri tejto, zdanlivo monotónnej práci, sme zažili množstvo dobrodružstiev a videli kus neobyčajného sveta. O tieto zážitky sa chcem s Vami v rámci prednášky podeliť.

Vstup voľný!

Source: www.facebook.com


Tabačka Kulturfabrik
Gorkého 2
040 01 Kosice
Slovakia

Coffee Shop
Nous avons temporairement désactivé la possibilité de naviguer vers les tags.