Skip to main content

Cette page vous propose différentes activités proches de chez vous.

GyumriVanadzor


 «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» - Տեղեկատվական միջոցառում

Vanadzor Technology Center - VTC

📍Ուզո՞ւմ ես զարգացնել առաջնորդական հմտություններդ, ձեռք բերել աշխատանքային…

+ d'infos

mer. 21 février à 15:00


Vanadzor Technology Center - VTC
12 Shinararneri str
2019 Vanadzor
Armenia