Prosto z ulicy: sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych
Niebostan

jeudi 1 de 18h00 à 20h00

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+01:00)

Niebostan
Piotrkowska 17
90-406 Łódź
Poland
O najnowszej książce Łukasza Biskupskiego "Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa" rozmawiać będą: Łukasz Biskupski, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Paweł Kowzan i Tomasz Załuski.
Publikacja ukazała się w Serii Wizualnej wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana, prowadzonej wspólnie z Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, przy wsparciu Uniwersytet SWPS.
O KSIĄŻCE:
Książka na przykładzie street artu pokazuje, co dzieje się ze sztukami wizualnymi w czasach, kiedy hierarchie wartości artystycznej i rynkowej kształtowane są w znacznym stopniu w mediach społecznościowych. Rozwój internetu zmienił relacje w sferze wytwarzania treści medialnych zmonopolizowanej wcześniej przez duże podmioty. Nowe kanały rozpowszechniania treści kulturowych, zwłaszcza blogi i media społecznościowe, w pewnym sensie umożliwiały ominięcie tradycyjnych depozytariuszy wartości kulturowej, w ich obrębie tworzyły się hierarchie wartości, nowe sieci powiązań i nowe kategorie pośredników, sprawiły, że szybciej podejmuje się działalność profesjonalną. Medioznawcy nazywają to kulturą uczestnictwa. Wpływa to też na inne sfery rzeczywistości społecznej, w tym sztuki wizualne. Praktyki łączone ze street artem zwiastują podobną zmianę stosunków władzy w innej sferze produkcji kulturalnej – w sztukach wizualnych. Autor, odwołując się do socjologicznego pojęcia „obiegu”, przekonuje, że street art stanowi nowy – „popularny” – społeczny obieg artystyczny silnie powiązany z realiami kultury uczestnictwa.
O AUTORZE:
dr Łukasz Biskupski – adiunkt w katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki „Fuga”. Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i kulturoznawczych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współzałożyciel i członek Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie. Zajmuje się przemianami kultury wizualnej, a także historią kina i kultury popularnej. Opublikował między innymi książkę Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi (2013) oraz Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX w. (2017). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat Nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki dotyczącą współczesności.
Source: www.facebook.com