Bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość finansowa NGO za 2017
OWES Zielona Góra

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

mer. 21/02/2018 de 9h00 à 15h45/strike>

OWES Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego 41D/3
65-021 Zielona Góra
Poland
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia „Sprawozdawczość finansowa NGO za 2017” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO, w szczególności osoby z Zarządu z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!
Data szkolenia: 21.02.2018 w godzinach 9.00-15:45.
Trener: Justyna Bartosiewicz
Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, https://goo.gl/znn6c8
Ramowy program szkolenia:
I. Rachunkowość organizacji pozarządowych.
• Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
• Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
• Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
II. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
• Zasady sporządzania sprawozdania finansowego na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.
• Zasady przygotowania rachunku zysków i strat w NGO.
• Zasady przygotowania bilansu w NGO
• Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.
Zgłoszenia:
http://owes.zgora.pl/wydarzenia/wydarzenie/bezplatne-szkolenie-sprawozdawczosc-finansowa-ngo-2017/
Source: www.facebook.com