Rozliczanie NGO i spółdzielni socjalnych z organem podatkowym
OWES Zielona Góra

ven. 23/02/2018 de 9h00 à 15h45

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+01:00)

FRDL - Zielona Góra
Aleja Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra
Poland
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia „Rozliczanie organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z organem podatkowym za 2017” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO i spółdzielni socjalnych, w szczególności osoby z Zarządu z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!
Data szkolenia: 23.02.2018 w godzinach 9.00-15:45.
Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba FRDL, al. Niepodległości 16/9 (III piętro).
Trener: Justyna Bartosiewicz
Ramowy program szkolenia:
• Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego.
• Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
• Przychody i koszty organizacji pozarządowych ujęciu rachunkowym i podatkowym;
• Fundusz statutowy a przychód podatkowy.
• Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.
• Praktyczne wypełnienie druków CIT.
• Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.
Zgłoszenia:
http://owes.zgora.pl/wydarzenia/wydarzenie/bezplatne-szkolenie-rozliczanie-organizacji-pozarzadowych-spoldzielni-socjalnych-organem-podatkowym-2017/
Source: www.facebook.com