Co bude se Střekovským nábřežím? II
Veřejný sál Hraničář

mardi 20 de 17h00 à 18h40

Fuseau horaire : Prague (GMT+01:00)

Činoherní studio
Varšavská 767
40003 Ústí nad Labem
Czech Republic
V rámci pokračování besedy Co bude se Střekovským nábřežím Vám budou představeny vybrané návrhy z první besedy z 30. listopadu 2017 zpracované MAK architekti.
PROGRAM BESEDY:
17:00 - zahájení starostkou MO Střekov
- rekapitulace seznamu návrhů z minulého setkání
- představení výběru návrhů
17:20 - doporučení zástupce Povodí Labe
17:30 - prezentace zpracování nápadů MAK architekti
17:50 - diskuse nad způsoby řešení návrhů
18:00 - zhodnocení zástupců MO Střekov, Povodí Labe a MAK
architekti
18:20 - další postup k realizaci
18:30 - možnosti zapojení do oživování nábřeží
18:40 - oficiální konec besedy
Source: www.facebook.com