Ana Čigon: Mesta prevare / Phony Towns
Galerija Kapelica / Kapelica Gallery

Du 15/02/2018 20h00 au 28/02/2018 23h00

Fuseau horaire : Belgrade (GMT+01:00)

Galerija Kapelica / Kapelica Gallery
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
Slovenia
Otvoritev razstave / Exibition opening [↓↓↓Eng]
Ana Čigon, samostojna razstava: video instalacija Mesta prevare
"Draga Evropa, se me še spomniš? Sem ena tvojih mlajših hčera iz Balkana /.../
Nekaj sem ti hotela sporočiti. Zdi se mi pomembno /... / Upam, da si ponosna name. /.../
Oglasi se kdaj, pa čeprav bova klepetali le o / ... / o stricu Samu, o seksu ali golfu."
Vabljeni_e na otvoritev mojega novega projekta - Mesta prevare - video instalacija o distopični teoriji zarote skozi utopične mestne vedute.
Izvedeli_e boste, kaj nam lahko o Mestih prevare povedo Oblak, Ljubljana, Slovenija, Evropa in Svet. In seveda, kaj na vse skupaj odgovarja Vesolje.
Koncept in izvedba video instalacije: Ana Čigon
Svetovanje pri pisanju scenarija in konceptu instalacije: Andreja Kopač
Obdelava zvoka in svetovanje pri konceptu instalacije: Vasja Progar
Ambientalni zvoki in zvočni učinki: Matjaž Predanič
Glas: Barbara Krajnc Avdić, Ana Čigon, Niko Goršič, Eva Jus, Mitja Lovše, Slobodan Malić, Ivan Peternelj, Blaž Šef, Matija Vastl in Barbara Žefran.
Statistke/performerke: Ana Grobler, Pia Skušek, Eva Jus
Sofinanciranje projekta: Ministrstvo za kulturo
Soorganizacija: galerija Kapelica
Več o projektu: http://www.anacigon.si/video_deception.html
---
Ana Čigon, solo exhibition: video installation Phony Towns
"Dear Europe, do you remember me? I am one of your younger daughters from the Balkans /.../
I wanted to tell you something, I think it is important /.../ I hope you are proud of me /.../
Drop me a line sometime, even if just to chat about /.../ Uncle Sam, sex or golf."
Kindly invited to the opening of my new project - video installation - Phony Towns.
You will find out what the Cloud, Ljubljana, Slovenia, Europe and the World have to say about them and finally how the Universe will respond.
Concept and realisation of the installation: Ana Čigon
Assistance with screenwriting and installations concept: Andreja Kopač
Sound design and assistance with installations concept: Vasja Progar
Ambiental sounds and sound effects: Matjaž Predanič
Voices: Barbara Krajnc Avdić, Ana Čigon, Niko Goršič, Eva Jus, Mitja Lovše, Slobodan Malić, Ivan Peternelj, Blaž Šef, Matija Vastl in Barbara Žefran.
Performers: Ana Grobler, Pia Skušek, Eva Jus
Cofinanced by: Ministry of Culture
Co-organised by: Gallery Kapelica
More about the project: http://www.anacigon.si/video_deception.html
Source: www.facebook.com