Infoavond Het Spaans Gewas
Herberg Macharius

jeudi 1 de 20h00 à 22h00

Herberg Macharius
Coyendanspark 1
9000 Gent
Belgium
Macharius wordt weer een stukje groener in 2018. Dit voorjaar worden er moestuintjes geïnstalleerd op het Spaans Kasteelplein. Deze tuintjes zullen gedeeltelijk door individuen en gedeeltelijk door wijkorganisaties beheerd worden. LDC De Horizon, Freinetschool Het Trappenhuis en Buren van de Abdij werken er aan mee. We hopen er een fijne plaats van te maken die in het teken staat van ontmoeting, ontspanning en (stads)tuinieren.
Interesse om mee te doen? Of gewoon nieuwsgierig? Kom dan zeker langs op onze infoavond.
We zijn bereikbaar via mail: hetspaansgewas@gmail.com
Source: www.facebook.com