Dve percentá pre GSA
Gymnázium sv. Andreja

Du 01/03/2018 16h00 au 29/03/2018 19h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+01:00)

Gymnázium sv. Andreja
Námestie A. Hlinku 5
034 01 Ruzomberok
Slovakia
Pozývame Vás k podpore Gymnázia sv. Andreja prostredníctvom poukázania svojich 2% zaplatenej dane Rodičovskému spoločenstvu pri Gymnáziu sv. Andreja.
Vyzbierané 2% môže použiť RS pri GSA na materiálne a technické vybavenie školy, podporu žiackych a školských aktivít a na rozvoj spoločenstva GSA. O použití prostriedkov rozhoduje Rodičovské spoločenstvo pri GSA.
V roku 2015 ste prostredníctvom 2% darovali 1.788, - EUR.
V roku 2016 ste prostredníctvom 2% darovali 1.685,- EUR.
V roku 2017 ste prostredníctvom 2% darovali 1.488,- EUR. ĎAKUJEME!!!
Tlačivá, ktoré môžete odovzdať svojim zamestnávateľom, resp. údaje pre SZČO, alebo podnikateľov nájdete na www.gsa.edupage.org.
Bližšie informácie a termíny nájdete na:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=20126
ĎAKUJEME!
Source: www.facebook.com