Workshop: Imidž v podnikaní
Slovak Business Agency

mercredi 28 de 8h00 à 11h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+01:00)

Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica
Tajovského 25
97401 Banská Bystrica
Slovakia
Príležitosť urobiť prvý dojem máme iba raz. Aby sme ju využili maximálne vo svoj prospech – najmä, ak to bude vplývať na náš budúci biznis – potrebujeme poznať nielen základy etikety. Chcete sa dozvedieť viac o verbálnej či neverbálnej komunikácii, podaní rúk, spôsobe oslovenia, pracovných rokovaniach a ďalších nemenej dôležitých formách biznis etikety? Zaregistrujte sa na náš workshop s lektorkou Líviou KMEŤOVOU.
Čo zaujímavé sa dozviete?
- Business etiketa vs. Spoločenská etiketa
- Pozdravenie, podávanie rúk, vhodné oslovenie
- Pozvánky, vizitky, pracovné rokovania
- Ako reprezentovať seba a svoju budúcu firmu
- Prvý dojem
- Spoločenské biznis podujatia – prehrešky, nové trendy
Kto je vaša lektorka?
PaedDr. Lívia Kmeťová – skúsená lektorka, motivátorka, trénerka životných zručností, etikety a spoločenského protokolu, tvorby vizuálneho zážitku a komunikácie
Kedy?
28.2.2018, 8.00 – 11.00 hod.
Kde?
Gymnázium JGT, Tajovského 25, Banská Bystrica
Registrujte sa TU: https://goo.gl/gG65gz
Ukončenie registrácie: 26.2.2018
Workshop ako jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.
Kód ITMS2014+projektu: 313031I870
PODMIENKY:
Účastníkmi projektu môžu byť len fyzické osoby - nepodnikatelia s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
*Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov, okrem BSK.
Prečo nepodnikateľ?
Jednorazové odborné poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov.
Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných podujatí, ktoré budú zverejnené v najbližšom období prostredníctvom web stránky Slovak Business Agency.
Účasť je bezplatná.
Kontakt: ap.bb@npc.sk
Source: www.facebook.com