Fenšui: Ceļojošo zvaigžņu skola
Zikurāts

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

jeu. 22/02/2018 de 19h00 à 21h00/strike>

Zikurāts
Bruņinieku iela 36
1011 Riga
Latvia
Lidojošo zvaigžņu skolas pamatā ir iņ-jaņ, piecu pamatelementu mijiedarbības, enerģijas astoņu zonu dalījuma un dinamiskā lo-šu kvadrāta principi. Apvienojoties tie veido pašreizējās enerģijas plūsmas shēmas. Šī skola ir īpaša, patiecoties laika mērvienības apzīmēšanai – mērījumi var tikt veikti kā gada, tā stundas griezumā. Ņemot vērā iepriekš minēto, praktizētājam ir iespēja ietekmēt savu vai citu būtņu labsajūtu, noskaņojumu, veselību u.c. Kā jebkura cita fenšui tradīcija, arī Lidojošā zvaigžņu skola uzsver nepieciešamību pēc labām un spēcīgām attiecībām ar mājvietā mītošo enerģiju – brīvu no nevajadzīgā, pilnu ar dabīgajiem pamatelementiem. Ievērojot šādus pamatprincipus, praktizētājs var arvien precīzāk uztver un nolasīt sev apkārtējo vidi.
Par tradīciju:
Fenšui ir viena no vecākajām un zināmākajām ģeomantijas sistēmām, kas radusies Ķīnā vairākus tūkstošus gadu atpakaļ. Tā ir cieši saistīta ar Daoisma filozofiju un Ķīnas tradicionālo medicīnu. Šīs sistēmas primārā funkcija ir pētīt dažādu vides faktoru ietekmi uz cilvēku, viņa veselību, apziņas stāvokli un veiksmi dažādās dzīves sfērās. Kā praktiskus piemērus varētu minēt mājokļa būvēšanas vietas izvēli, labvēlīgo/nelabvēlīgo virzienu noteikšana, interjera elementu un krāsu gammas izvēle.
Saskaņā ar fenšui cilvēks uz daba ir vienoti pastāvīgā saiknē. Daba, sastāvot no līdzsvarā esošiem spēkiem, reaģē uz jebkādām izmaiņām tajā, kas savukārt ietekmē cilvēku. Kā lielā organismā viss ir savstarpēji saistīts un pilns enerģijas. Tādēļ izmaiņas dabā, vidē ir jāveic pārdomāti, jo nelabvēlīga ietekme var trāpīt atpakaļ kā bumerangs. Tas ir darbs gan ar radošo, gan destruktīvo potenci. Fenšui vadmotīvs ir tiešs – kad vide ir bagāta un veselīga, cilvēks var attīstīties, kad vide pasliktinās, cilvēki cieš. Katra upe, kalns, koku kopums un pat mājas, kā arī citas cilvēka būves kā ceļi vai sliedes, ietekmē notiekošu. Praktizējot fenšui, var tikt harmonizēta vide, tādējādi uzlabojot uzlabotu kopēju labklājību.
Par lektoru:
Krišjānis Brūvelis ir sertificēts fenšui meistars, praktiski darbojoties jau 20 gadus. Izglītība ir iegūta Eiropas Transpersonālās asociācijas Krievijas transpersonālā fonda apvienotajā profesionālā līmeņa programmā: Modernais un tradicionālais fenšui. Meistars jau kopš bērnības ir interesējies par Austrumu kultūru, dažādām tās tradīcijām un izpausmēm kā piemērus minot filozofiju, medicīnu un cīņas mākslu. Zināšanu papildināšanai ir profesionāli apgūta Klasiskā astroloģijas un Ķīniešu zodiaka sistēma, Rietumu un Austrumu ģeomantijas veidi, kā arī vairāku Pasaules kultūru sakrālie un vēsturiskie zinātniskie apcerējumi.
Dalība pasākumā: 10 eiro.
Biļete ir nopērkama iepriekš: http://www.bezrindas.lv/lv/fensui-celojoso-zvaigznu-skola/4291/ vai arī pasākuma norises vietā, iepriekš pieskatot ar sms: 26419727 (vārds, uzvārds).
Adrese: Bruņinieku iela 36, 2. stāvs. Ārdurvju kods: 3658A
Uz tikšanos!
Source: www.facebook.com