Dialogs ar sevi, ar citu, ar līdzpastāvošo
Zikurāts

mardi 27 de 19h00 à 21h00

Fuseau horaire : Riga (GMT+02:00)

Zikurāts
Bruņinieku iela 36
1011 Riga
Latvia
Dialogs, tā ir māksla dzirdēt un būt sadzirdētam. Prasme dzirdēt sarunu partneri – tā ir prasme arī dzirdēt pašam sevi. Roberts Šarma ir teicis, ka prasme uzmanīgi klausīties ir viens no labākajiem veidiem, kā izrādīt cieņu otram cilvēkam un nodibināt ar viņu dziļu kontaktu.
Varam vienkārši izlasīt jebkuru grāmatu, rakstu, informāciju, bet kāda būs kvalitāte? Ir svarīgi uztvert, ieraudzīt dziļāko jēgu, kura ir ielikta šajos rakstos, saprast to būtību. Efektīva klausīšanās prasme kā instruments ir ļoti nepieciešama. Pateicoties prasmei dzirdēt, cilvēks kļūts lietpratējs vairākas sfērās. Cilvēki, kuri ir ieguvuši prasmi dzirdēt, spēj dzirdētajā saklausīt vērtīgāko informāciju, lai pēc tam to prasmīgi pielietotu. Tieši šādiem cilvēkiem piemīt spēja būt savas dzīves saimniekiem, kuri nav atkarīgi no ārējiem apstākļiem un patstāvīgi veido savu dzīvi, viegli pārvarot šķēršļus.
Viena no dialoga paradigmām, par ko savos darbos runā gan Sokrāts un Platons, gan tādi XX gadsimta humānistiskās teorijas pamatlicēji, kā A.Maslovs, K.Rodžerss, E.Froms un citi, ir cilvēka dabas ieraudzīšana optimisma tradīcijās. Šī noteiktā uztveres un domāšanas attīstības modeļa pamatā ir paša cilvēka nepieciešamība mijiedarboties ar citiem indivīdiem, lai veicinātu pašpilnveidošanos. Un tas nenotiek izolēti, bet balstās uz dialoga principiem.
Esot kopā lekcijā “Kā atvērties Dialogam ar sevi, ar citu, ar visumu”, apgūsim:
- Prasmes klausīties un sadzirdēt
- Prasmes runāt, lai sadzirdētu
- Dialoga veidošanas pamatprincipus
- Vai cita personība ir resurss vai šķērslis sadarbībai
- Iekšējo resursu aktualizācijas prasmes
Būsim kopā ar sertificētu praktisko psiholoģi,, sertificētu mediatori un zvērinātu advokāti Viktoriju Porteri, kura ir vadījusi kursus un lekcijas, sniegusi grupu un individuālas konsultācijas, vadījusi meistarklases. Tāpat arī ar konsultanti, praktizējošu mediatori, juristi, psiholoģijas un nevardarbīgas komunikācijas entuziasti, serificētu pedagogu Lolitu Strodi - lekciju un apmācību vadītāju.
Dalība pasākumā: 15 eiro.
Biļete ir nopērkama iepriekš: http://www.bezrindas.lv/lv/dialogs-ar-sevi-ar-citu-ar-lidzpastavoso/4293/ vai arī pasākuma norises vietā, iepriekš pieskatot ar sms: 26419727 (vārds, uzvārds).
Adrese: Bruņinieku iela 36, 2. stāvs. Ārdurvju kods: 3658A
Uz tikšanos!
Source: www.facebook.com