Karanlığın Bilgeliği Kadınlar için Derin Bir Varoluş İnzivası
Karakaya Retreat

Du 18/09/2018 15h00 au 23/09/2018 14h00

Fuseau horaire : Istanbul (GMT+03:00)

Karakaya Retreat,gümüşlük Bodrum
48400 Bodrum
Turkey
2100 TL+ Konaklama (Please scroll down for English)
Erken ödeme; 1 Eylül’e kadar 1900 TL.+ Konaklama
Konaklama Rezervasyon : info@karakayaretreat.com veya
+90 538 873 04 11
KARANLIĞIN BİLGELİĞİ
Vahşi Kadın Akademisi, dişil ve eril güçlerini saklandıkları yerden çıkarmak için seni derin bir yolculuğa davet ediyor. Bu 6 günlük yoğun programda seni hayatının en derin ve en karanlık deneyimleriyle buluşturacağız.
KARANLIĞIN BİLGELİĞİ inzivası Qi Gong ve omurga egzersizleri, Ses-Hareket-Nefes çalışmaları ve Şiddetsiz İletişim™araçlarıyla birlikte Didem Çivici tarafından oluşturulmuş araçları bir araya getiren özel bir çalışmadır.
KARANLIĞA DOĞRU…
Kadınlığımızı anlatırken maskülen enerjinin derinden anlaşılmasının bize ne kadar güç verebileceğini kimse söylemedi. Oysa ki “erkek gibi kadın” olmak zorunda kalmadan, empati ve aşk dolu güçlü bir maskülen öze sahip ışıldayan kadınlara dönüşmek bize çok şey katabilir. Yargılamayan, ihtiyaçlarını gözeten ve bağımlı olmayan bir kadın olmak, ikili ilişkilerde suçlamayan, anlaşılmayı “beklemeyen”, gücünü yaratıcı özünden alan bir kadın… “Vahşi Kadın”.
Kendi bedeniyle ve gerçekliğiyle bağlantıda, yaşamını kendi armağanlarıyla yaratabilen bir kadın, “Vahşi Kadın”.
Derinliklerindeki karanlık yanlarını keşfetmeye meraklı, gölgelerinin hikayelerini duyabilen ve karanlıktan kaçmak yerine karanlığının armağanlarını alabilen bir kadın, “Vahşi Kadın”.
KONU BAŞLIKLARI:
Kendimle Derin Bağlantı Kurmak
Cinsel Özünü Keşfetmek: Maskülen ve Feminen Özleri Anlamak
Erkeğe Empati Duyabilmek: Maskülenin Uyanışı
Pelvis ve Kök: Nefes ve Egzersizler
Ritüel ve Sunak Oluşturmak
“Yoni” masajı: Kadın Sağlığının Derinlikleri
“Gölge Dansı”: Karanlığın Müzik ve Dans ile Keşfi
“Kadın Bedenimde Derinleşmek”
Yaşama ve Erkeğe Açılmak
Kendime ve başkalarına Empati Duyabilmek
Vahşi Kadın İnisiyasyonu
Ses ve Nefes Çalışmaları
Şiddetsiz İletişim™ Yöntemleri
… ve daha fazlası!
DİDEM ÇİVİCİ
Wild Woman Academy’nin kurucusu ve eğitmenidir. 12 senedir Tantra ve Tao çalışmalarına katılan ve araştırmalar yapan Didem Çivici 2014’ün Şubat ayında Ohad Ezrahi ve Dawn Cherie Ezrahi’nin İstanbul’da sundukları Sacred Love and Sexuality çalışma sayesinde ISTA (International School of Temple Arts) ile tanıştı ve “Kutsal Cinsellik” alanındaki yolculuğu başlamış oldu. Aynı yıl Level 1 SSSEx (Spiritual Sexual Shamanic Experience) ve Level 2 SSSIn (Spiritual Sexual Shamanic Initiation) eğitimlerini bir kaç ay arayla aldıktan sonra ISTA komünitesi eğitmenlerinden Bruce Lyon ve Baba Dez’in İstanbul’da seminerlerini ve Shachar Caspi’nin Art of Love eğitimini organize etti. Bu esnada Sachie Tsuyuki’den Qi Gong eğitimi aldı ve Dr Onur Aydınoğlu ile pratiklerine devam etti. 2015 yılında Devrim Akkaya ile Yin Yoga Eğitmen Eğitimini tamamladı ve 2015’in Ağustos ayında Monika Nataraj’ın “Mystical Dance” inzivasına katıldı. 2016 yılında temel yogalık eğitimini aldıktan sonra Şiddetsiz İletişim eğitimine başladı. Bircham Üniversitesi’nde “Beslenme ve Diyet Terapisi” yüksek lisansına devam etmekte, ilişkiler ve kadın cinselliği üzerine bir kitap yazmakta ve en sevdiği yazarlardan biri olan David Deida’nın kitaplarını çevirmektedir.
...
2100 TL+ Accomodation
Early Bird until September 1st; 1900TL + Accomodation
WISDOM OF DARKNESS
Wild Woman Academy invites you to get your feminine and masculine powers out from where they hide. In this intense 6-days program, we will meet you with the deepest and darkest experiences of your life.
WISDOM OF DARKNESS retreat is a special training that combines Qigong and spine exercises, Voice-Breath-Movement works and Nonviolant Communication™ with the tools that are created and developed by Didem Çivici.
Towards Darkness…
When we were being told stories about our womanhood, nobody told us how much power it could give us to deeply understand the masculine energy. However, without the need of being a “man-like” woman, we can transform ourselves into sparkling women who have masculine essences full of love. A “Wild Woman”… who does not judge, takes care of her needs, does not blame the other in her relationships, does not wait for being understood, and whose power comes from her creative power.
“Wild Woman”… who is in connection with her body and reality and who is able to create her life with her own gifts.
“Wild Woman”… who is curious about discovering her dark sides, who is able to hear the stories of her own shadows and instead of running away from the darkness, she is able to receive the gifts of her darkness.
HEADLINES:
* To deeply connect with myself
* To discover the sexual essence: Understanding Masculine and Feminine Essences
* To have empathy for Man: Masculine Awakening
* Pelvis & Root: Breath and exercises
* Creating Rituals and Altar
* “Yoni” Massage: Depths of Woman Health
* “Shadow Dance”: Exploring Darkness with Music and Dance
* “Getting Deeper in My Woman Body”
* To have empathy for Myself & Others
* Wild Woman Initiation
* Voice and Breath Works
* Nonviolant Communication™ Tools
* …& more!
DİDEM ÇİVİCİ
Relationship Ecologist
Teacher & Writer
Permaculture Designer
http://wildwomanacademy.com
https://kandidabyebye.wordpress.com
HTTPS://SEHIRDEBAHCE.WORDPRESS.COM
Source: www.facebook.com