Djupet 2.0 -Intentionens kraft
Love Yoga Umeå

Du 05/03/2018 17h30 au 16/04/2018 19h00

Fuseau horaire : Stockholm (GMT+01:00)

Love Yoga Umeå
Sveagatan 6
903 27 Umeå
Sweden
Under den här kursen jobbar vi med hur och varför vi sätter intentioner. Du får lära dig hur du kan använda dig av intentioner och hur du gör dem till en del av ditt liv.
Men varför är det så viktigt?
När du sätter en intention och integrerar den i dina dagliga rutiner/ritualer låter du riktningen för din djupaste längtan få bli påmind om sig själv.
Intentioner lämnar utrymme för mål och gärningar att få bli inspirerade av en djupare mening istället för att bara vara begränsade till våra tankar.
När vi sätter en intention så slår vi an en riktning som går i linje med vårt hjärtas önskning, på så sätt skapar vi en länk mellan oss själva och vårt öde. Men att stå i sin egen kraft och linjering kan många gånger vara svårt när vi hela tiden utsätts för ouppnåeliga förväntningar från andra, tankar om hur vi ska vara och vad vi ska göra, och till råga på det - vad andra tycker om oss. Här blir du stärkt och inspirerad att hålla dina intentioner med en integritet vilket leder till en stor dos kärlek och tilltro till dig själv.
Vad får du lära dig under kursen?
- Tydliga verktyg och övningar för att sätta intentioner/sankalpa, som du kan använda i vardagen och på yogamattan.

- Följa upp och använda dig av dina intentioner.
- Hur tarot och orakelkort kan guida dig.
En fin idé är att skaffa en speciell skrivbok till denna kurs. Har du egna kort får du gärna ta med dem under tillfällena.
Den här workshopen är för dig som har en längtan efter en djupare kontakt med dig själv. Vi skriver, mediterar, lägger kort och delar med oss.
Vi möts tre gånger under våren, och under de sex veckor som kursen pågår så får du tillgång till självstudier via en Facebookgrupp.
Kursen kostar 600 kronor, har du terminskort så kostar kursen 350 kronor. Max 15 deltagare.
Maria Östlund är utbildad i Viryayoga, Hathayoga, Embodied Flow, Embodied Yin, Restorativeyoga. Samt i beröringens kraft och Reiki.
Hon studerar just nu till Holistisk Hälsocoach vid Institute of Integrative Nutrition.
”Min intention med kursen är att du ska hitta din riktning från djupet av ditt hjärta, inspireras och finna mod att stå i din egen kraft.”
Anmälan: loveyogaumea@gmail.com
Source: www.facebook.com