Sofia BlaBla Language Exchange (Bulgaria)

mars
01

jeudi 1 de 19h00 à 22h00

Fuseau horaire : Sofia (GMT+02:00)

Виенски салон Лагуна
ул. "Христо Белчев" № 13
1000 Sofia
Bulgaria

Blabla Language Exchange

Българският текст е по-надолу!

FREE Language Exchange !

No registration required. No entrance fee. You pay only if you order food or drinks.

For some time during the event, for some languages, there will be people with the task to help you with using the language better.

The event will happen on the -1 floor of the place, down the stairs after you enter.

During the events, the idea is to create a place for everybody to practice a certain language at a certain level of knowledge together with other people who want to do the same.

During our events, there are popular languages, but we do not guarantee that you will be able to speak the desired language. Groups depend on members.

If you can speak several different languages, you can change groups during the event.

Just come & check by yourself - Become confident - Improve your oral skills - Make friends & Spend a good time with us.

PS / If the place is not mentioned, do not worry, we will update the event. BlaBla Language Exchange is not a company - If you have a question, please contact us by our Facebook page: www.facebook.com/BlaBlaLanguageExchange

Thank you and see you soon =)))).


БЕЗПЛАТНИ разговори на чужди езици !

Не се изисква регистрация. Няма такса вход. Плащате само ако поръчате храна или напитки.

За известно време, за някои езици, ще има хора, които ще помагат за по-доброто говорене на езика.

Събитието ще се проведе на етаж -1 на заведението, надолу по стълбите след като влезете.

При събиранията, идеята е да се създаде място за всеки да практикува даден език на дадено ниво заедно с други хора, които имат желание да правят същото.

По време на събитията има популярни езици, но не гарантираме, че ще можете да говорите желания език. Групите зависят от хората.

Ако можете да говорите няколко различни чужди езика, можете да сменяте групата по време на събитието.

Просто елате и проверете за себе си. Добийте увереност - подобрете способността си да говорите на чужд език. Създайте приятелства и си прекарайте добре с нас.

П.С Ако мястото на събитието не е споменато, не се тревожете. Ще го посочим по-късно.

BlaBla Language Exchange не е фирма. Ако имате въпрос, моля свържете се с нас от нашата фейсбук страница -

www.facebook.com/BlaBlaLanguageExchange

Благодаря и до скоро =)))).


Виенски салон Лагуна
ул. "Христо Белчев" № 13
1000 Sofia
Bulgaria


Nous avons temporairement désactivé la possibilité de naviguer vers les tags.