IX Chotomowskie Powitanie Wiosny - Bieg Charytatywny
Grupa Biegowa Chtmo

dim. 29/04/2018 de 15h00 à 17h00

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+01:00)

OSP Chotomów
ul. Partyzantów 27
05-123 Chotomów
Poland
KLIKNIĘCIE - WEZMĘ UDZIAŁ - nie jest wiążące. Prosimy o przeczytanie regulaminu!!!
Regulamin
IX Chotomowskie Powitanie Wiosny - Bieg Charytatywny – Chotomów
ORGANIZATORZY
LKS Lotos Jabłonna, sekcja sportowa klubu – Grupa Biegowa CHTMO, Urząd Gminy Jabłonna, Powiat Legionowski.
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
Gazeta Powiatowa, Wieści Gminne.
TERMIN i MIEJSCE
29 kwietnia 2018 roku (niedziela) godz. 15.00 – Chotomów
START i META
Były budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, ul. Strażacka 6
TRASA
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/?topo_ha=2015011179223459
DYSTANS
Długość trasy wynosi około 5 km. Trasa o różnej nawierzchni – asfalt, szuter i leśne ścieżki (2km trasie wiedzie czarnym szlakiem Polski Walczącej, a 3 km Lasami Chotomowskimi)
CEL BIEGU
Bieg ma charakter rekreacyjny, nie ma pomiaru czasu, starajmy się pokonać trasę razem. Najszybsi będą oczekiwać na mecie na wszystkich uczestników.
1. propagowanie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu wśród mieszkańców gminy Jabłonna i Powiatu Legionowskiego,
2. pomoc Domowi Dziecka w Chotomowie,
WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizator określa limit zawodników na 100 osób (80 dorosłych i 20 dzieci) - decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na rachunku bankowym.
Obowiązuje wpisowe 15zł (lub więcej!), które należy wpłacić na konto LKS Lotos Jabłonna.
Dzieci startują pod opieką dorosłych i mogą poruszać się na rowerach.
Zebrane pieniążki przeznaczone są na:
1. zebrane pieniążki przeznaczone są dla Domu Dziecka w Chotomowie.
WPŁATY PRZELEWEM NA RACHUNEK
LKS Lotos Jabłonna
CHOTOMÓW 05-123
ul. PIUSA XI 63
BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE o/ JABŁONNA
25 8013 1016 2002 0501 0614 0001
TYTUŁ WPŁATY
Imię i nazwisko – wpisowe na bieg
Za pośrednictwem konta bankowego wpłaty będą przyjmowane do 26 kwietnia 2018 roku
W dniu zawodów możliwość wpłaty za dokument KP w biurze zawodów w godzinach 13.00-14:30.
Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową!
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia odbywać się będą poprzez zapisy na forum:
http://www.machnas.fora.pl/starty-2018,212/ix-chotomowskie-powitanie-wiosny-charytatywny-zapisy,2697.html#29595
Zgłoszenie można też wysłać na wiadomość prywatną na fanpage Lotosu Jabłonna, Grupy Biegowej CHTMO lub do Michała Machnackiego.
Za zgłoszenie uważa się podanie imienia i nazwiska, datę urodzenia w przypadku dziecka i miejsce zamieszkania (przynależność klubowa) oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych powyżej terminach. Zawodnicy, którzy uiszczą opłatę, która zostanie zaksięgowana na koncie będą wyszczególnieni na liście zapisów.
Zgłoszenia internetowe możliwe będą od dnia 1.03.2017 r. do dnia 28.04.2017r., lub do wyczerpania miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy po przekroczeniu 100 zgłoszeń na bieg. O kolejności decydować będą wpłaty zaksięgowane na rachunku bankowym.
Odebranie numeru startowego możliwe będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach 13.00-14:30. Biuro zawodów będzie się mieścić w Domu Strażaka, ul. Partyzantów 27 (wejście od strony poczty).
Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej przed startem w biurze zawodów, na podstawie której otrzyma numer startowy. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
W razie problemów z zapisem na forum prosimy o kontakt telefoniczny 793-023-356 lub wiadomość prywatną na fanpage LKS Lotos Jabłonna bądź Grupy Biegowej CHTMO
NAGRODY
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet „postartowy” z niespodziankami otrzymanymi od sponsorów biegu. Każdy z uczestników otrzyma na mecie wodę mineralną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Biegiem kieruje Michał Machnacki i Urszula Machnacki którzy decydują w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Nie będzie przeprowadzony pomiar czasu, bieg ma charakter rekreacyjny, rodzinny i charytatywny.
Biegacze i biegaczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
Dzieci startują wyłącznie pod opieką rodziców (mogą jechać również na rowerkach).
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Każdy z uczestników biegu zapisując się wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
Każdy z uczestników wypełnia kartę zgłoszeniową przed startem w biurze zawodów, na podstawie której otrzyma numer startowy.
Można startować z pieskiem, niestety nie jest możliwe wprowadzenie czworonoga do Domu Strażaka na podsumowanie imprezy.
Rzeczy osobiste będzie można zostawić w Domu Strażaka przy ulicy Partyzantów 27. Po biegu i pamiątkowym zdjęciu zapraszamy wszystkich po odbiór niespodzianek i podsumowanie imprezy do Domu Strażaka.
ORGANIZATORZY I SPONSORZY (będą uzupełniani)
LKS LOTOS JABŁONNA
GRUPA BIEGOWA CHTMO
URZĄD GMINY JABŁONNA
DELIKATESY FENIX CHOTOMÓW
FUJI SUSHI CHOTOMÓW
Source: www.facebook.com