De logica van de gift
Ucsia vzw

jeu. 22/03/2018 de 18h00 à 20h00

Aula Rector Dhanis
Kleine Kauwenberg 14
2000 Antwerp
Belgium
Lezing door Antoon Vandevelde (KU Leuven) op 22 maart 2018, 18.00 uur-20.00 uur aan de Universiteit van Antwerpen.
Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. Welbegrepen eigenbelang verbindt mensen in projecten en ondernemingen, maar de zucht naar rijkdom zet mensen ook tegen elkaar op. Tegelijk willen mensen ook iets betekenen voor anderen en is morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.
Filosoof en econoom Antoon Vandevelde beschrijft in een recent boek zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers onderzoekt hij enkele controversiële kwesties van solidariteit en rechtvaardigheid: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema’s als extreme managerslonen.
Emeritus Antoon Vandevelde was tot voor kort als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij was er ook onderzoekscoördinator aan het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie en decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Voor zijn aanstelling aan KU Leuven werkte hij 15 jaar op UFSIA, één van de voorlopers van de Universiteit Antwerpen en UCSIA. Samen met Louis Van Bladel sj, Stefaan Marysse en Jef Van Gerwen sj stimuleerde hij er talrijke economiestudenten om na te denken over de verhouding tussen ‘economie, maatschappij en christendom’.
In deze lezing gaat Antoon Vandevelde nader in op de sociale en morele inbedding die markten nodig hebben om goed te functioneren. Vertrouwen is daarbij essentieel. Het steunt op een oordeel over de betrouwbaarheid en integriteit van de economische partners waarmee men te maken heeft. De spreker toont dat de logica van het vertrouwen moet worden begrepen vanuit een meer algemene logica van de gift. Deze laatste is niet puur egoïstisch en ook niet puur altruïstisch. De homo donator laat zich leiden door informele reciprociteit.
De Leerstoel Jef Van Gerwen sj herdenkt de jezuïet die meer dan drie decennia geleden de discipline van bedrijfsethiek aan het toenmalige UFSIA introduceerde. Prof. dr. Luc Van Liedekerke, docent bedrijfsethiek aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven en houder van de Leerstoel bnp Paribas Fortis Ethiek & Financiën, stelt de spreker en het onderwerp voor.
Deelname is gratis, maar vergeet niet om je even aan te melden op www.ucsia.org.
Bovendien kan je het meest recente boek van Antoon Vandevelde aankopen aan het kortingstarief van € 15,00 (normale prijs: € 19,99). Het geweld van geld: op zoek naar de ziel van de economie verscheen in 2017 bij LannooCampus. Bestel jouw exemplaar vóór 19 maart 2018 op het inschrijvingsformulier.
Source: www.facebook.com