Үнэт цаасны зах зээлийн суурь мэдлэг олгох сургалт
Mongolian Stock Exchange

Du 26/02/2018 14h00 au 02/03/2018 18h00

Fuseau horaire : Ulaanbaatar (GMT+08:00)

Mongolian Stock Exchange
Sukhbaatar square-3
15160 Ulaanbaatar
Mongolia
Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-иас Иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой сургалтыг 2005 оноос эхлэн тогтмол зохион байгуулж ирсэн бөгөөд үнэт цаасны зах зээлийн сургалт явуулах албан ёсны эрхтэй цорийн ганц байгуулага юм.
Анхан шатны сургалт ажлын 5 өдөр үргэлжлэх ба нийт 28 цагийн багц хичээл орно. Амжилттай суралцагчдад сертификат олгоно.
Source: www.facebook.com