Baltic Orienteering Championships 2018
Latvijas Orientēšanās Federācija

Du 25/05/2018 16h00 au 27/05/2018 14h00

Fuseau horaire : Riga (GMT+02:00)

Krāslava District
Latvijas Orientēšanās federācija aicina Jūs uz lielāko šī pavasara notikumu orientēšanās sportā Baltijā - Baltijas orientēšanās čempionātu, kas norisināsies no 25. līdz 27. maijam Krāslavas apkārtnē.
Baltijas orientēšanās čempionāts būs augstas kvalitātes sacensības – tām piešķirts Pasaules ranga sacensību statuss, kā arī tas ir viens no Latvijas Kausa izcīņas orientēšanās sportā posmiem. Tas nozīmē, ka sacensības būs lieliski piemērotas ikvienam orientēšanās entuziastam neatkarīgi no viņa vecuma vai fiziskās sagatavotības.
Baltijas orientēšanās čempionāts notiks dabas parka “Daugavas loki” teritorijā, kas atrodas upes Daugavas ielejā posmā no Krāslavas līdz Naujienei. Dabas parka mērķis ir saglabāt unikālo un savdabīgo Daugavas vidusteces ielejas ainavu, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus.
No orientēšanās viedokļa apvidus ir unikāls – tas būs pārsvarā skuju koku mežs ar labu un vidēju skrienamību. Apvidum raksturīgs piesātināts reljefs ar dažādām formām, neizteikts ceļu tīkls, kas pavasara laikā būs jo īpaši aizraujošs. Baltijas orientēšanās čempionāts būs lielisks veids, kā turpināt gatavošanos Pasaules čempionātam orientēšanās sportā.
Aicinām jūs piedalīties sacensībās! Plašāku informāciju iespējams uzzināt mājas lapā: http://boc2018.lof.lv
---
Latvian Orienteering federation invites You to the biggest spring orienteering event in Baltic states – Baltic Orienteering Championship which will take place from 25th to 27th May in Krāslava area.
Baltic Orienteering Championship will be high quality competition that has awarded World Ranking Event status, as well as one of the stages of the Latvian Cup in orienteering sport. This means that competition will be great for any orienteering enthusiast regardless of his age or fitness.
The Baltic Orienteering Championship will take place in the territory of the nature park “Daugavas loki” which is located in the river Daugava valley area from Krāslava jo Naujene. The aim of the nature park is to preserve unique features, biodiversity of plants and animal species, as well as cultural and historical monuments of Daugava river valley landscapes.
From the point of view of orienteering, the area is unique – coniferous forest with high density of different relief forms and marshes. The area is characterized by undefended road network, which will be especially exciting in the spring time. The Baltic Orienteering Championship will be a great way to continue the preperations for the World Orienteering Championship
We invite you to particpate in the competition! More information find on website: http://boc2018.lof.lv
---
Федерация Латвии по спортивному ориентированию приглашает Вас на самое крупное событие по спортивному ориентированию этой весны в Балтии – Чемпионат Балтии по спортивному ориентированию, который состоится с 25 по 27 мая в округе Краславы.
Чемпионат Балтии по спортивному ориентированию это соревнования высокого качества, ведь им присвоен статус соревнований Мирового ранга. Так же, это один из этапов Кубка Латвии по спортивному ориентированию, поэтому соревнования такого рода отлично подойдут любому энтузиасту спортивного ориентирования, независимо от его возраста и физической подготовки.
Чемпионат Балтии по спортивному ориентированию пройдет на территории природного парка «Излучины Даугавы», который расположен в долине реки Даугава между Краславой и посёлком Науене. Цель природного парка сохранить природный ландшафт долины Даугавы, биологическое разнообразие и культурное наследие этой уникальной территории.
С точки зрения ориентирования местность природного парка так же уникальна – это в основном хвойный лес с хорошей и средней проходимостью. Весной эта местность будет особенно захватывающей, ведь ей характерен насыщенный рельеф с разными формами и не выраженная дорожная сеть. Не стоит забывать, что Чемпионат Балтии это отличный шанс подготовится к Чемпионату Мира по спортивному ориентированию.
Приглашаем Вас принять участие в соревнованиях! Более подробную информацию можно получить на сайте: http://boc2018.lof.lv
Source: www.facebook.com