Clap when you want to ! Atvira skaitymo grupė knygyne
Kauno Menininkų Namai

Du 21/02/2018 18h00 au 22/03/2018 20h00

Fuseau horaire : Vilnius (GMT+02:00)

Six chairs books
V. Putvinskio g. 56
44211 Kaunas
Lithuania
Vasario 21 d., trečiadienį 18 val. šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas Six chairs books pradeda pirmąją dukart per mėnesį vyksiančios atviros skaitymo grupės – „Clap when you want to!” – sesiją, kurios metu kviečia skaityti ir drauge spręsti margus moterų, gamtinės aplinkos ir technologijų kūnus kamuojančias problemas, bei patirti malonumą pažindinantis su planetos paslaptimis.
(For English version please scroll below)
Įkvėptos „Laukinės gamtos” (Monikos Janulevičiūtės ir Monikos Kalinauskaitės grafinė novelė) posakio, jog „Negalėdami skaityti kūnų, neperskaitysime kygų“, tikime, kad šios skaitymo grupės siūloma kūnų skaitymo praktika metodologiškai pasitarnaus išmėginant naujas tekstų skaitymo praktikas. Šiai skaitymo grupei rūpi feminizmo praktikos ir jų palikimas, tai, kas komiška ar kosmiška, bei tarprūšinė priklausomybė, kurią akylai tyrinėja kultūros teorijos, biologijos, feministinių tiksliųjų mokslų ir technologijų mąstytojai. Pirmosios sesijos metu kviečiame visus drąsiai nerti į visatos gilųjį laiką ir pakeliui užsiimti laukinių avižų rinkimu.
PIRMOJO SUSITIKIMO SKAITINIAI: Italo Calvino „The Spiral” (iš knygos „Cosmicomics”, 1965), Ursula le Guin „It Was a Dark and Stormy Night”; Or „Why Are we Huddling About the Campfire?” (Critical Inquiry, Vol. 7, No. 1, 1980). EKSTRA EKSTRA: Adrienne Rich „Notes Toward Politics of Location” (1984)
Pirmoji sesija vyks knygyne („Six chairs books” / Kauno Menininkų Namai / V. Putvinskio g. 56, Kaunas) 18-20 val. Dalyvavimas nemokamas, pasirūpinsime karštais gėrimais.
REGISTRACIJA IR SKAITINIAI: info@sixchairsbooks.lt; knygyno erdvė labai ankšta, tačiau, prireikus, galėsime rasti kitą patogią vietą KMN erdvėse.
Siūlomi skaitiniai – anglų kalba. Pokalbiai apie juos – lietuvių arba anglų kalbomis, pagal dalyvaujančiųjų nuotaikas ir poreikius.
Grafinis dizainas - Gaile Pranckunaite !
CLAP IF YOU WANT TO!
Kitos vasario-kovo mėn. sesijos:
Trečiadienį, vasario 21 d. 18:00-20:00 knygyne (KMN). Sesijų skaitiniai bus patikslinti artimiausiu metu.
Ketvirtadienį, kovo 8 d. 18:00-20:00 knygyne (KMN). Svečio sesija. Sesijų skaitiniai bus patikslinti artimiausiu metu.
Ketvirtadienį, kovo 22 d. 18:00-20:00 knygyne (KMN). Svečio sesija. Sesijų skaitiniai bus patikslinti artimiausiu metu.
(EN)
CLAP WHEN YOU WANT TO! BOOKSTORE'S OPEN READING GROUP
On Wednesday 7 February 6pm Six chairs books will host its first twice monthly Open Reading Group – Clap when you want to! – which is an invitation to read ahead, collectively discuss and support dear bodies of women, of the earthly and the technological, and seek the joy of learning the planetary together.
Inspired by the saying 'If you can't read a body, you'll never finish a book' from 'The Great Outdoors' (graphic novel by Monika Janulevičiūtė and Monika Kalinauskaitė), we believe that learning sensitivity of reading bodies could lead us to reading more or, rather, finding substantially new ways of reading books. This ORG concerns itself both with the critical feminist practices and its legacies, the cosmical and the comical, & material interdependence and suffering from ills of another species, engaging with hybrid thinkers working along the lines of cultural theory, biology, feminist sciences and technology. With the first session you are invited to delve into the deep time of universe and collect some wild-oats.
For the day we will read Italo Calvino's 'The Spiral'(from 'Cosmicomics', 1965), Ursula le Guin's 'It Was a Dark and Stormy Night; Or, Why Are We Huddling About the Campfire?' (1980). EXTRA EXTRA: Adrienne Rich 'Notes Toward Politics of Location' (1984)
The session will take place at the bookstore (Kauno Menininkų Namai / V. Putvinskio 56, Kaunas) from 6 to 8 pm. It is free and hot beverages are provided.
TO SIGN-UP AND RECEIVE MATERIALS, please write to info@sixchairsbooks.lt; space is very very limited, but, if necessary we can move around the KAH building.
Materials will be in English. Conversations might swing between Lithuanian/ English depending on participants' mood and preferences.
Best graphic design by Gaile Pranckunaite !
CLAP IF YOU WANT TO!
Following sessions:
Wednesday, February 21, 6-8 pm. at the bookstore (KAH)
Thursday, March 8, 6-8 pm. at the bookstore (KAH). Guest session
Thursday, March 22, 6-8 pm. at the bookstore (KAH). Guest session
Source: www.facebook.com