Akademija kontrolinga

avril
10

Du 10/04/2018 08h15 au 14/11/2018 15h30

Fuseau horaire : Belgrade (GMT+01:00)

Advico
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenia
Ljubljana

Planet GV

Pridobite celovito znanje na področju kontrolinga in spoznajte njegovo povezavo z računovodstvom

Kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na različnih področjih. Z analiziranjem in spremljanjem poslovanja lahko primerjamo trenutne rezultate z načrtovanimi, ter na podlagi teh sprejemamo strateške in operativne odločitve! Bolj kot bo kontroling učinkovit, bolj bo kakovostno upravljanje znotraj podjetja in večja bo odzivnost na spremembe!

Vendar, če hočemo podjetje uspešno razvijati, moramo najprej razumeti, kaj nam številke govorijo. Kvalitetne računovodske podlage so zato predpogoj za učinkovit kontroling sistem!

Pridobite znanje na področju kontrolinga, spoznajte, kaj je bistvo kontrolinga, kakšne so njegove prednosti in koristi, ter vpeljite znanje v prakso!

Akademija kontrolinga je sestavljena iz 4 modulov, dva potekata v jesenskih mesecih, dva v spomladanskih. Vsak modul je zaključena vsebinska celota, tako da je možna udeležba na samo enem modulu.

Komu je akademija namenjena?

  • Vsem, ki delate v računovodstvu, kontrolingu in financah in bi radi nadgradili svoj način dela,

  • vsem, ki bi radi podrobneje spoznali in nadgradili znanje na področju poročanja, analiziranja,planiranja ter poznavanja procesov v podjetju in

  • vsem, ki še nimate vzpostavljenega kontrolinga in na tem področju potrebujete še dodatne izkušnje.

Source: www.facebook.com


Advico
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenia

Event Planner
Nous avons temporairement désactivé la possibilité de naviguer vers les tags.