Polyglot Cafe - Niš
Institut français de Serbie, NIS

jeudi 18 de 19h00 à 22h00

Fuseau horaire : Belgrade (GMT+01:00)

Labeerint
Balkanska 2a
18000 Niš
Serbia
Za sve ljubitelje jezika!
Polyglot Cafe vam omogućava da kroz zabavu usavršavate jezik i sklapate nova prijateljstva komunicirajući na stranom jeziku sa ljudima kojima je taj jezik maternji ili s onima koji ga takođe uče. Svi su pozvani, bez obzira na uzrast ili nivo znanja jezika. Naši koordinatori će vam poželiti dobrodošlicu i uvesti u zabavni svet jezičke i kulturne razmene.
For all language lovers!
At Polyglot Cafe you can practice languages with people from all over the world, make new friends and have great fun. Everyone is invited, no matter of age or skills in foreign languages. Our coordinators will welcome you and introduce you into this fun world of language and culture exchange.
Source: www.facebook.com