Курс "Пранаяма и Медитация" (на англ. език)
Клуб "Йога и приятели"

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

mer. 17/01/2018 de 19h30 à 21h00/strike>

Клуб "Йога и приятели"
yл. Сердика №13, Бизнес център, вх. Б
1000 Sofia
Bulgaria
(For English, read below the BG text.)
Този курс ще се фокусира върху три пранаяма техники - Капалбати (витализираща), Нади Шодан (балансираща) и Уджай (успокояваща). Медитативните техники ще варират според пранаяма практиките. Ще се включат също и някои лесни асани. Ще се предлагат и практики за вкъщи.
ВОДЕЩ: Ачютананда
Ачютананда е посветил повече от 20 г. на преподаването и провеждането на курсове и семинари на различни места по света за различни типове публика и в разнообразни обстановки.
Ученик е на Парамахамса Сатянанда (създател на Bihar School of Yoga) и продължава да посещава Индия всяка година, за да учи.
Неговият стил на преподаване носи дълбочина и разбиране на йога по достъпен за всички начин.
Като официален пратеник на Bihar School of Yoga той е преподавал в много различни страни, включително:
Австралия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Индия, Иран, Испания, Италия, Румъния, Унгария, Франция и Холандия.
Той също така е бил директор в Европейската Сатянанда Йога Академия.
Предишен специализиран преподавателски опит включва: Йога за хора с проблеми със зрението; центрове за лечение на зависимости, затвори за мъже, уроци за хора с HIV+
Допълнителна информация, свързана с йога:
• Емисар на Bihar School of Yoga, Индия;
• Съучредител на Европейско Йога Сдружение (European Yoga Fellowship);
• Съучредител на Европейско Йога Изследователско Сдружение (European Yoga Research Fellowship);
• Мениджър на Бихарското „Yoga Magazine“ в Европа;
• Директор и ИТ мениджър за Европейската Сатянанда Йога Академия
КОГА:
Сряда 19:30 - 21:00 ч., 17.01. - 07.03.2018, 8 урока
КЪДЕ:
Клуб "Йога и приятели", Студио Център - ул. Сердика 13, Бизнес център, вх. Б
ТАКСИ:
- стандартна цена - 120 лв.
- ранно записване с плащане до 15.01.2018 г.: 100.00 лв.
- за притежатели на валидна клубна карта при плащане до 15.01.2018 г.: 90.00 лв.
Необходимо е предварително обаждане на тел. 0888 246 777.
---
This course will focus on three pranayama techniques – Kapalbhati (vitalising), Nadi Shodana (balancing) and Ujjai (calming). The Meditation techniques will vary according to the pranayama. Some easy asanas will also be given. Home practice will be suggested.
TEACHER: Achyutananda
Achyutananda is from the UK. He has dedicated more than 25 years to teaching and conducting courses and seminars around the world for a diversified audience in a wide variety of settings.
He is a disciple of Swami Satyananda (founder of the Bihar School of Yoga) and continues to visit India each year to study.
His teaching style conveys a depth and understanding of yoga that is accessible to all.
As an official Emissary of the Bihar School of Yoga he has taught in many different countries including:
Australia, Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, India, Iran, Italy, The Netherlands, Romania, Spain, UK
He was also a director of Satyananda Yoga Academy Europe.
Previous specialist teaching experience includes:
Yoga for the visually impaired, Drug rehabilitation centres, Men’s prisons, Classes for those living with HIV+
Additional Yoga related information:
• Emissary for Bihar School of Yoga, India;
• Founder member of European Yoga Fellowship;
• Founder member of European Yoga Research Fellowship;
• Manager for Yoga Magazine in Europe.
STARTING DATE: January 17th, 2018
DETAILS ABOUT PRICE, SCHEDULE & SIGN UP - here: http://yogaipriateli.com/desc_new_int.php?type=78&lang=en
Source: www.facebook.com