Promocja nowego tomu Kroniki Miasta Poznania "Mieszczanie"
Teatr Polski w Poznaniu

jeudi 18 de 18h00 à 20h00

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+01:00)

Teatr Polski w Poznaniu
27 Grudnia 8/10
61-737 Poznan
Poland
Wydawnictwo Miejskie Posnania, Kolegium Redakcyjne Kronika Miasta Poznania oraz Teatr Polski w Poznaniu serdecznie zapraszają na promocję nowego tomu "Kroniki Miasta Poznania" 4/2017 pt. "Mieszczanie".
Poznań to najbardziej mieszczańskie z polskich miast. Ta obiegowa opinia jest rozpowszechniona zarówno lokalnie, jak i w ogólnopolskiej świadomości społecznej. Mieszczański jest w Poznaniu urbanistyczno-architektoniczny pejzaż, mimo wojen i przekształceń całkiem dobrze zachowany i uporządkowany, a modułem wypełniającym jego historyczną przestrzeń jest nie tyle kościół czy pałac, co raczej solidna czynszowa kamienica – ikona i metafora tego miasta. Mieszczańskość Poznania nie jest autokreacją, importem, strategicznym konstruktem, lecz historycznym faktem, przynajmniej od XIX wieku na tyle intensywnym, zapośredniczonym w wydarzeniach, instytucjach i rytuałach, że zyskującym znamiona wyjątkowości - ze wstępu redaktora prowadzącego prof. Piotra Korduby.
W programie spotkania przewidziano m.in. panel dyskusyjny z udziałem prof. Krzysztofa Podemskiego, dr Marty Skowrońskiej i Jakuba Głaza, poświęcony poznańskiemu mieszczaństwu i mieszczańskości. Moderator: prof. Piotr Korduba (Instytut Historii Sztuki UAM Poznań).
Spotkanie odbędzie się 18 stycznia o godz. 18.00 w Teatrze Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10.
Wstęp wolny. Na gości czekają egzemplarze "mieszczańskiej" KMP w cenie promocyjnej.
Honorowym patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
Source: www.facebook.com