Likestilling i Islam
ICC Ungdom

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

jeu. 18/01/2018 de 16h15 à 17h30/strike>

ICC Norway
Tøyenbekken 24
0188 Oslo
Norway
Likeverd og likestilling er blant de grunnleggende verdiene i vårt samfunn.
Hvorvidt disse verdiene er forenlige med islams lære, er ofte gjenstand for debatt.
ICC Ungdom inviterer til en interessant diskusjon med imam Hamid Farooq om likeverd og likestilling i islam.
Innledningsvis vil imamen holde et kort foredrag om temaet. Deretter vil han besvare spørsmål fra publikum.
ICC Ungdom ønsker både gutter og jenter velkommen til en spennende diskusjon.
———————
For å registrere deg som deltaker, klikk her:
www.islamic.no/deltaker
---
Source: www.facebook.com