David Lynch: The Art Life
Էօն/aeon

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

jeu. 07/12/2017 de 19h00 à 20h30/strike>

Էօն/aeon
3A Teryan Street
Yerevan
Armenia
Սիրելի՛ ԷՕՆցիներ, մեր կինոակումբի անդամներ և պարզապես կինոխելագարներ:
Դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 19:00-ին, համեցե՛ք ԷՕՆ միասին դիտելու Դեյվիդ Լինչի մասին վավերագրական ֆիլմը:
Ռեժիսորը պատմում է իր կյանքի վաղ ժամանակաշրջանի և այն իրադարձությունների մասին, որոնք ձևավորել են նրա ճաշակը արվեստում և ազդել ստեղծագործական ընթացքի վրա:
Տևողությունը՝ 88 րոպե
Լեզու՝ անգլերեն
Մուտքը՝ 1000 դրամ (ներառյալ թեյ, սուրճ, քաղցրավենիք և փոփ-քորն):
Մասնակցության համար գրանցվեք այս հղումով`
https://docs.google.com/forms/d/1t3C9h0VaGeUk9TPDDIxGHn-yy66rDvLUoBdXO9SMkuQ/edit
---
Dear Aeoners, our cineclub members and movie buffs.
Join us on December 7th at 7:00pm for the screening of "David Lynch: The Art Life" documentary film.
The filmmaker David Lynch discusses his early life and the events that shaped his outlook on art and the creative process.
Duration: 88 min
Language: English
Entrance: 1000 AMD (including coffee, tea, snacks and pop-corn)
Source: www.facebook.com