Všetko alebo NIČ
Ekologický krúžok & Katedra ekológie Prif UK

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

mar. 12/12/2017 de 16h40 à 18h00/strike>

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovakia
Katedra ekológie a Ekologický krúžok GAIA Vás srdečne pozývajú 12. decembra (utorok) o 16:40 v B1- 301 na prednášku Ing. Juraja Lukáča (Náčelník lesoochranárskeho zoskupenia VLK), ktorá bude
o zasahovaní a ovplyvňovaní prírody, o tom či musíme robiť všade všetko, o rozdieloch medzi prirodzeným a pôvodným a o tom prečo VLK už nesadí stromčeky, ale zachraňuje lesy. Okrem toho sa dozvieme prečo ľudia potrebujú šelmy a akú má víziu VLK v ochrane prírody.
TÉMA: Všetko alebo NIČ
PREDNÁŠAJÚCI : Ing. JURAJ LUKÁČ
DÁTUM: 12.12.2017
ČAS: 16:40
MIESTO: PriF UK v miestnosti B1 - 301
Source: www.facebook.com