Szilárd Cseke: Pád z krajnice / Fall by the Roadside
Kunsthalle Bratislava

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

jeu. 07/12/2017 de 17h00 à 20h00/strike>

Kunsthalle Bratislava
Nám SNP 12
811 06 Bratislava
Slovakia
Szilárd Cseke: Pád z krajnice
Kurátorka: Kinga German
Vernisáž: Štvrtok 7. decembra 2017 od 17:00 do 20:00 hod.
Trvanie výstavy: 8. december 2017 – 4. február 2018
Miesto: Kunsthalle LAB
(for English scroll down)
Samostatná výstava maďarského vizuálneho umelca Szilárda Csekeho, ktorého dielo bolo prezentované na 56. medzinárodnom bienále umenia v Benátkach v roku 2015.
Szilárd Cseke vytvoril v priestore Kunsthalle LAB priestorovo štedrú a zrelú inštaláciu, ktorá je bohatá na množstvo alúzií. Site specific dielo tvorí veľký kinetický model, ktorý kladie mnoho aktuálne rezonujúcich otázok, pričom zároveň funguje aj ako kritický model pre diskusiu a intervenciu.
Cieľom autora bolo vytvoriť komplexný systém – prostredie, v ktorom sa ustavične niečo deje: biele ping-pongové loptičky neprestajne uháňajú po brikolážovom chodníku, poháňané ventilátormi a turbínami. Cestu im kríži množstvo prekážok a nástrah. Loptičky sú z času na čas presmerované z trasy do strmo stúpajúcich transparentných, ba dokonca aj nepriehľadných rúr, pričom niektoré z nich vypadnú a zídu tak zo svojej cesty.
Svoju rolu v procese zohráva aj šťastná náhoda založená na interakcii s návštevníkmi, ktorí môžu spadnuté loptičky zdvihnúť a vrátiť ich na trať – na diaľnice našich životov? Stúpame a padáme, odrážame sa a znovu nachádzame svoju cestu.
Viac info: bit.ly/Cseke_Pád_z_krajniceLAB
Otváracie hodiny:
Pon: 12:00 – 19:00 hod.
Uto: zatvorené
Str: 13:00 – 20:00 hod.
Štv - Ned: 12:00 – 19:00 hod.
Vstup voľný
_____
Szilárd Cseke: Fall by the Roadside
Curator: Kinga German
Opening: Thursday, December 7th 2017 from 5 until 8 p.m.
Duration: December 8th 2017 – February 4th 2018
Venue: Kunsthalle LAB
Solo exhibition of the Hungarian visual artist Szilárd Cseke, who represented Hungary at Venice Art Biennale 2015.
With the display at the Kunsthalle LAB entitled Fall by the Roadside Szilárd Cseke realised a spacious, mature installation rich in allusions. The site specific installation is a big kinetic model, a work of art which presses contemporary questions. Cseke put up the installation as a critical model for discussion and intervention.
The goal was to create a complex system, a space filled with eventful life: on a bricollage-path, white table tennis balls continuously rush on the „road”, driven by fans and turbines. The route of the balls is full of obstacles and ambushes. The spheres are occasionally directed from the plotting board into the steeply escalating transparent or even opaque tubes, while some of the spheres fall off, leaving the path.
The presence of serendipity is also there, with the visitor’s interaction, who can pick up and put back one of the fallen spheres. Onto the highways of our lives? Ascending and falling under, bouncing back and rebounding.
More info: bit.ly/Cseke_FallByTheRoadside_LAB
Opening hours:
Mon: 12 pm – 7 pm
Tue: closed
Wed: 12 pm – 8 pm
Thu - Sun: 12 pm – 7 pm
Free entry
Source: www.facebook.com