Fuego (ES)
A4 - priestor súčasnej kultúry

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

sam. 09/12/2017 de 18h00 à 23h59/strike>

A4 - priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2 (budova YMCA)
81105 Bratislava
Slovakia
18.00
Bratislavské superštruktúry - VERNISÁŽ
20.00
Fuego - KONCERT
Fuego je sólový projekt španielského Kodančana menom Nacho Córdoba, nadväzujúci na historickú tradíciu elektronickej hudby typu BBC Radiophonic Workshop či Éliane Radigue. Nacho, šéf španielskeho labelu Magia, s pomocou dobového prístroja na kalibrovanie televízorov zvaného "La Caja” vytvára vír podvodných zvukov, bublajúce atmosféry a melancholické volania morských panien v emocionálne nabitých a tranz vyvolávajúcich snových skladbách.
- - -
6PM
Bratislavské superštruktúry - Art Opening Exhibition
8PM
Fuego is a solo project of the Spanish Copenhagener Nacho Córdoba, continuing in the historical tradition of electronic music of the type of BBC Radiophonic Workshop or Éliane Radigue. Nacho, head of the Spanish label Magia, creates a whirlpool of subaquatic sounds, bubbling atmosphere and melancholic cries of mermaids in emotionally charged and trance-inducing dream compositions, using an old instrument for calibrating televisions called „La Caja“.
Source: www.facebook.com