15, 16 и 17 януари - Професионално Обучение по миглопластика!
ES beauty & make up studio

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 15/01/2018 09h00 au 17/01/2018 16h30/strike>

ES beauty & make up studio
кв. Изток, ул. Фредерик Жолио Кюри №16, ет. 3, офис 5;
1113 Sofia
Bulgaria
Професионални курсове за удължаване и сгъстяване на мигли
ES Academy представя програмата си за професионално обучение по миглопластика, включваща техниките „Косъм по косъм“, 3D и Russian Volume.
✔️Техниката „Косъм по косъм” е безвреден и ефикасен метод, с който се гарантира естествена визия и дълготраен ефект. При тази техника се апликират единични удължители върху всяка подходяща естествена мигла, без да се нарушава естествения цикъл на растеж, като в същото време се увеличава дължината и обема на миглите.
✔️3D (4D/5D) / Russian Volume е метод, чрез който се постига изключителна гъстота, изразителност и обем на естествените мигли. Както показва самото име на техниката, тук се използват няколко на брой косъмчета (3, 4 или 5), които се залепват върху един естествен косъм.
Модули на обучения:
❗️Първи модул (Косъм по косъм 1:1):
Състои се от 12 астрономически часа, разпределени в рамките на два учебни дни (от 9.00 до 16.00ч.), с почивки от 1 ч.
Първи ден:
Теоретична и практическа част на техниката „Косъм по косъм”
- През първия ден, курсистът се запознава с технологията на процедурата, видовете продукти, мигли и инструменти, нужни за нейното извършване.
- Отделя се основно внимание на задължителните хигиенни изисквания, които трябва да се спазват преди, по време и след процедурата.
- Изучават се основните грешки, които могат да доведат до алергична реакция при клиентите.
- Запознават се с най-често срещаните проблеми при естествените мигли, растеж и структура на косъма, както и с начините на определяне и изграждане на миглите.
- Преподава се правилния подход към клиентите преди и по време на процедурата, както и грижите, които трябва да се полагат след нейното приключване.
- На учениците се предоставя възможността да изучават техниката по определяне на формата и поставяне на миглите, упражнявайки се върху изкуствени манекени.
Втори ден:
- Учениците наблюдават демонстрация на последователността при работата върху жив модел. Курсистите се разделят на две групи и се упражняват върху жив модел, като следват насоките на лектора.
- След приключване на обучението се получава достъп до on-line група във Viber, където в продължение на 3 месеца участниците разполагат с постоянна подкрепа и насоки при възникнали допълнителни въпроси и казуси, свързани с добиването на практика.
Цена на първи модул "Косъм по косъм" 1:1- 600.00 лв. без ДДС
❗️Втори модул (3D/4D/5D и Russian Volume)*:
Състои се от 6 астрономически часа (от 9.00 до 16.00ч.), с почивка от 1 ч.
*Еднодневно теоретично и практическо обучение на техники 3D/4D/5D и Russian Volume, може да се изучава и самостоятелно, ако кандидатът вече има завършен курс на обучение „Косъм по косъм”.
Цена на втори модул (3D/4D/5D/Russian volume) за завършили или практикуващи класическа техника 1:1 - 350.00 лв. без ДДС
При записване на двата модула, курсистите ползват отстъпка, като общата сума на тридневното обучение е 900.00 лв. без ДДС
Ако кандидатът желае да усвои и да практикува само 3D/4D техниката, то тогава обучението е необходимо да бъде двудневно с цел по-добро усвояване на теоретичния материал и на практиката.
Цена за двудневно обучение за втори модул - 600.00 лв. без ДДС
- Изучават се особеностите на технологията на 3D процедурата, видовете продукти, мигли и инструменти, нужни за нейното извършване.
- На учениците се предоставя възможността да изучават техниката по определяне, изграждане и поставяне на 3D/4D/5D/ Russian Volume мигли, като се упражняват върху изкуствени манекени. ( При двудневно обучение за 3D техника /Russian volume на втория ден се работи върху живи модели )
❗️Удължаването и сгъстяването на мигли е изключително отговорна процедура! Двудневеното и тридневно обучение не е достатъчно за успешното реализиране на специалиста и за правилното прилагане на процедурата. По тази причина, ES Academy предоставя на своите ученици и тримесечна онлайн подкрепа, посредством сформирането на вайбър група. В тази група, бъдещите специалисти имат непрекъсната връзка със своя преподавател. Те могат да изпращат снимки, да задават въпроси, да обсъждат казуси, да получават насоки и правилни решения при възникнали трудности по време на работа.❗️
❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️
След приключване на обучението, курсистите получават сертификат от ES Academy.
Държавно Удостоверение за козметик по част от професия за завършен модул -"Удължаване на мигли" НЕ се получава след двудневното или тридневно обучение! Според изискванията, Удостоверението с номенклатурен номер 3-37, се добива едва тогава, когато кандидатът има минимум три месеца стаж в миглопластиката ❗️
Отработеното време се зачита за производствена практика и носи допълнителни кредити за
професионална компетентност, необходими и подпомагащи получаването на Свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54.
Всички желаещи кандидати, могат да се явят на държавен изпит в ES Academy и след успешното му преминаване да получат Държавно Удостоверение. Документът е по образец на МОН, даващ им правото да упражняват техниката във всички салони и студиа в ЕС.
❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️
Всички материали и оборудване по време на обучението се предоставят от ES Academy.
Курсовете се провеждат изцяло с висококачествените материали на марката Expert Suprеme. (Diamond Lash & Volume Lash)
Всички кандидати имат възможността да си закупят стартови комплекти за работа на преференциални цени!
❗️За втория ден на обучение е необходимо участниците да си осигурят модел за изграждане на мигли.
Участниците ще имат възможността след приключване на обучението да получат пълна информация за всички материали и инструменти, както и да си закупят професионален стартов пакет, необходим за започване на работа.
Краен срок за записване и авансово заплащане на капаро за участие и запазване на място е 5.01.2018г.
Source: www.facebook.com