Cursus Mantra/Yantra
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte

Du 12/01/2018 11h00 au 18/05/2018 17h00

Fuseau horaire : Amsterdam (GMT+01:00)

Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte
Professor Bronkhorstlaan 10 54
3723 MB Bilthoven
Netherlands
CURSUS MANTRA/YANTRA
Mantra is de klank van yantra en yantra is de visuele vorm van mantra. Mantra yoga en Yantra yoga zijn beide klassieke meditatietechnieken.
In de Indiase yogatraditie worden veel yoga­oefeningen begeleid door mantra’s. Hierdoor reguleer je je adem en versterk je je concentratie. Mantra’s maken het gemakkelijker om in de juiste gemoedstoestand te komen voor meditatie. Yantra’s zijn getekende diagrammen die in de yogatraditie worden gebruikt om het denken te leren beheersen. Het zijn instrumenten om het bewustzijn in een specifieke ervaringstoestand te brengen. Elke yantra is het symbool van een specifieke energie, maar is ook een werktuig om die energie te leren kennen en hanteren.
In deze cursus wordt de betekenis en toepassing van mantra’s en yantra’s behandeld. Je leert diverse mantra’s en hoe deze te gebruiken; yantra’s construeren en schilderen volgens vaste basisprincipes; meditatie met behulp van mantra’s en yantra’s. Onder andere de Chakra-vyū-yantra: een visualisatie van het labyrint waar de mens doorheen gaat op weg naar het leven. Het werken met deze yantra brengt je bij je eigen geboorte-ervaring. Verder zullen onder andere Ganesha yantra en de Das Mahavidiya’s aan bod komen. Een aantal lessen werken we met de elementen in vorm en kleur.
Tijdens de laatste les worden alle behandelde mantra’s gezongen en wordt je vaardigheid met deze mantra’s beoordeeld.
De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen waarbij je ook de zelf getekende en geschilderde yantra’s toont. Je eigen ervaring in het werken met de mantra’s en de yantra’s wordt tijdens het examen besproken.
Mantra/Yantra is ook toegankelijk voor belang­stellenden van buiten de opleiding.
Docent
Irma Jaspers
Contacturen (bijscholingspunten)
Mantra/Yantra: 30
per lesdag: 3,5
laatste lesdag: 5,5
Data Mantra/Yantra 2017/2018
tijd: 11.00-15.00 uur, laatste lesdag 11.00-17.00 uur
vrijdag: 12 en 26 jan, 9 en 23 febr, 16 en 30 mrt, 13 apr, 18 mei 2018
Kosten
Mantra/Yantra (excl. eigen tekenmaterialen) € 625,-
Met korting bij betaling ineens vóór sluitingsdatum € 580,-
Cursusgeld bij betaling in termijnen: € 75,- (inschrijfgeld) en
4 maandelijkse termijnen van € 137,50 = totaal € 625,-
Aanmelden : 030 229 27 44 0f secretariaat@yoga-saswitha.nl
Source: www.facebook.com