I Don't Know How to Fly but I Still Love Birds - Gabriel Johann
RAKE Visningsrom

Du 17/11/2017 19h00 au 03/12/2017 17h00

Fuseau horaire : Oslo (GMT+01:00)

RAKE Visningsrom
Brattørakaia 17
7010 Trondheim
Norway
RAKE visningsrom 17 november - 03 desember
åpning fredag 17 november klokken 19.00!
Åpningstider:
Onsdag - fredag: 12.00 - 16.00
Lørdag - søndag: 12.00 - 17.00
(English below)
I DON'T KNOW HOW TO FLY BUT I STILL LOVE BIRDS
Gabriel Johann Kvendseth
"For meg har det alltid vært fristende å plukke opp Gabriel Johann Kvendseths verk. De består av modifisert skrap- og konsummateriale, omhyggelig fravristet sine opprinnelige funksjoner. Ofte er arbeidene komponert slik at de ligner bruksgjenstander; ekko av verktøy, kjøkkenutstyr eller redskaper som illuderer vold. Illevarslende suggesjoner kontres av verk som synes å være resultat av forfølgelsen av formale interesser, hvor materialkontraster og haptisk egenverdi får fokus og virkemiddelbruken er åpnere. Skulpturene er både familiære og fremmede, fordi de veksler mellom å være objekt og ting. Kanskje er det derfor det frister å plukke dem opp, fordi man får fornemmelsen av at de har et anvendelsesområde man kan kartlegge, at de er laget for å tas i bruk. (…) "

- Nora Joung
Gabriel Johann Kvendseth (1984, Karlsøy) bor og jobber i Bergen og har studert ved Kunsthøgskolen i Bergen.
Hans praksis favner skulptur, installasjon, tekst, performance og deltagende kunstverk. Basisen ligger i skulpturer og konstellasjoner formet med funne materialer. Kunstverkene skaper koblinger som fullbyrdes hos betrakteren og rokker ved forestillinger om reel versus påstått verdi, skapelse versus ødeleggelse, permanens versus impermanens eller frastøtende versus tiltrekkende.
_________________________________________________________________
RAKE visningsrom 17 November - 3 December
OPENING FRIDAY NOVEMBER 17th AT 19.00!
Opening hours:
Wednesday - Friday: 12.00 - 16.00
Saturday - Sunday: 12.00 - 17.00
GABRIEL JOHANN KVENDSETH
I DON'T KNOW HOW TO FLY BUT I STILL LOVE BIRDS
"It has always been tempting for me to pick up Gabriel Johann Kvendseth’s works. They consist of modified junk- and consumer-materials, meticulously robbed of their original function. Often the pieces are crafted in a manner that gives them an air of practicality; tools, kitchen appliances or devices that hint at violence seem to echo out of Kvendseth’s work. Pieces in which ominous suggestions lurk, are countered with what appears to be formal interests, where contrasting materials and haptic qualities are in focus, and the mode of operation is more open. As the sculptures go back and forth between appearing as object and thing, they seem both familiar and strange, all at once. Perhaps this is why it is tempting to pick them up, because one can sense that they have a specific use that can be identified – that they are made to be utilized. (...)" - Nora Joung
Gabriel Johann Kvendseth (b. 1984, Karlsøy) lives and works in Bergen, and has studied at the Bergen Academy of Art and Design. His practice includes sculpture, installation, text, performance and participatory pieces. The core of his work revolves around sculptures and constellations formed by found objects/materials. The pieces create connections that the viewer completes, connections that disturb preconceived notions regarding real versus alleged value, creation versus destruction, permanence versus impermanence or repulsion versus attraction.
_________________________________________________________________
http://www.gabrielkvendseth.com
http://rake.trondheim.no/visningsrom
Source: www.facebook.com