Kayıtsız Söyleşi XVII - Yapılı Çevreyi Sergilemek
kayıt-sız

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

ven. 17/11/2017 de 13h00 à 15h00/strike>

Esogu Bademlik Kampusu, Mimarlık Bölümü
Eskisehir
Turkey
Kayıt-sız Söyleşi Serisi 2017-2018 güz dönemi ilk söyleşisiyle başlıyor! Meriç Öner "yapılı çevreyi sergilemek" konu başlığı altında 17 Kasım Cuma günü saat 13.00'de ESOGÜ Bademlik Kampüsü'nde!
Meriç Öner
İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi mimarlık bölümlerinde sırasıyla lisans ve lisansüstü eğitimi aldı. 22. dünya mimarlık kongresi “UIA 2005 Istanbul” paralelinde gerçekleştirilen mimarlık sergilerinin koordinatörlüğü görevini üstlendi. 2007
ve 2010 yılları arasında Garanti Galeri'de yapılan mimarlık, tasarım ve kent konulu çeşitli sergilerin hazırlık ve üretiminde çalıştı. Küratörler Pelin Derviş, Bülent Tanju ve UğurTanyeli ile birlikte, güncel İstanbul’a dair yüzlerce durumun bir veritabanı düzlemine serildiği Becoming Istanbul (2008) projesini geliştirdi. Aynı proje dahilinde kente farklı araçlarla bakmayı hedefleyen Tracing Istanbul (from the air) (2009) kitabının editörlüğünü ve Mapping Istanbul (2009) kitabının Pelin Derviş ile birlikte eş- editörlüğünü yaptı. 2011 yılından bu yana çalışmalarına SALT'ta araştırma ve programla yöneticisi olarak devam etmektedir. İstanbullaşmak (2011) çevresinde şekillenen 90 (2011) etkinlikleri ve Yapım Aşaması: Beyoğlu (2011) atölyelerini düzenledi. SALT'ın
Türkiye'deki modernleşme adımlarını ele aldığı serisinde, 1960'lar Ankara'sından nesne ve nesnenin ortamına dair üç boyutlu bir kesit sunan Modern Denemeler 4: SALON (2012) sergisini gerçekleştirdi. Sovyet ülkelerinde Nikita Kuruşçev’le değişen rejim uygulamalarının uzantısında ortaya çıkan farklı mimari denemelerin incelendiği ve Georg Schöllhammer ile Ruben Arevshatyan’ın küratörlüğünde gerçekleştirilen Yerelde Modernler (2013) sergisinin koordinatörlüğünü üstlendi. Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarının baskın yapı tipi olan yazlık konutların gelişimine ve günlük kullanımına dair Yazlık: Şehirlinin Kolonisi (2014) başlıklı araştırma, sergi ve konuşma programlarının
yürütücülüğünü üstlendi.
Source: www.facebook.com