Çocuk Testleri Eğitimi / İstanbul
PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Du 06/01/2018 10h00 au 07/01/2018 18h00

Fuseau horaire : Istanbul (GMT+03:00)

Psikoterap-Ist
19 Mayıs mah. Aytekin Kotil cad. Özpolat sit. Kamelya Blk. No.14 D.4 Şişli-Mecidiyeköy
Istanbul
Turkey
19.ÇOCUK RESİMLERİNİN
PSİKO-PEDAGOJİK ANALİZİ
&ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ
İSTANBUL

Eğitimin süresi: 14 Saat
Eğitim Tarihi: 06-07 Ocak 2018
Eğitim Saati: 10:00 - 17:00
Eğitim yeri: PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Mecidiyeköy / İstanbul
(Cevahir AVM yanı)
Eğitimci: Uzm.Psk.Emre SİPAHİOĞLU
Kontenja: 18 kişi
Ücret: 450 TL (Materyal Dahil)
Eğitimin İçeriği:
- Çocuğun Ruhsal Gelişimi
- Çocuk Resimlerine Kuramsal Yaklaşım
- Çocuk Resminin İncelenmesinin Tarihçesi
- Çocuk Resimlerine İlişkin Görüşler
- Çocuk ve Resim
- Çocuk Çizimlerinin Aşamaları
- Çocuk Çizimlerinde Konu ve Detaylar (Ayrıca Cinsiyete Göre Farklılıklar)
- Çocuk Resminin Özellikleri
- Zekâ, Kişilik ve Yakın Çevre Özelliklerine Göre Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi
- Anne, Baba ve Okulun Rôlü Ne Olmalıdır?
- Vak’a Analizi ve Örnek Resim Analizleri

Çocuk Testleri:
- Gesell Gelişim Testi
- Goodenough - Harris Bir İnsan Çiz Testi
- Draw a Person
- Catell 2A Zeka Testi
- Peabody Kelime Testi
- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
- Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
- Koppitz İnsan Çizim Testi
- Aile Çiz Testi
- Ağaç Testi
- Bahçe Testi
- Çocuklar için Depresyon Ölçeği
-Çocuklar için Anksiyete Ölçeği
-Çocuklar için Sosyal Fobi Ölçeği
-Çocuklar için DEHB Ölçeği

Kayıt için son gün: 02 Ocak 2018
Kesin kayıt işlemi için eğitim öncesi toplam ücretin 100 TL`siyatırılması gerekmektedir.
Soru ve Detaylı Bilgi İçin:
0545 977 60 58 /
0212 273 10 32
http://www.psikoterap-ist.com/egitimler/9/cocuk-resimlerinin-psiko-pedagojik-analizi-ve-cocuk-testleri-egitimi/
Source: www.facebook.com