Kaupunkisome: Kuplia vai kansanvaltaa?
Kaupunkiakatemia - Urban Academy

lun. 15/01/2018 de 16h00 à 18h00

Fuseau horaire : Helsinki (GMT+02:00)

Tiedekulma
Yliopistonkatu 4
00100 Helsinki
Finland
KAUPUNKITUTKIMUSINSTITUUTIN AVAJAISTAPAHTUMA:
#Kaupunkisome: kuplia vai kansanvaltaa?
Aika: Maanantai 15.1.2018 klo 16-18
Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma Stage
•Miten yhä useampi kaupunkilainen pääsee hyötymään somen tuomista mahdollisuuksista? Miten somea voidaan paremmin hyödyntää kaupungin kehittämisessä?
•Mikä on kaupunkisuunnittelijan ja muiden viranhaltijoiden rooli somessa?
•Keiden ääni somessa kuuluu ja miten tavoittaa erilaiset asukasryhmät?
Helsingissä lähes kaikilla kaupunginosilla on omat Facebook-ryhmänsä. Kaupunginosien some-ryhmissä on jo yli 100 000 jäsentä ja ne edustavat uutta kaupunkikulttuuria kaupunkilaisten yhteisinä spontaaneina keskustelufoorumeina. Avoimen keskustelun ohella sosiaalinen media on synnyttänyt uudenlaisia tapoja organisoitua ja toimia yhdessä oman asuinalueen hyväksi.
Kaupunginosaryhmät verkottavat kaupunkilaisia omaa lähinaapurustoa laajemmin ja edistävät parhaimmillaan alueiden sosiaalista koheesiota tarjoamalla yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vertaistukea. Niissä myös vaihdetaan tavaraa ja palveluita jakamistalouden hengessä. Kaupunkisome on paljon muuta kuin kyttäystä, kuplia ja vihapuhetta.
Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 15.1. järjestettävässä #Kaupunkisome: kuplia vai kansanvaltaa? -seminaarissa pureudutaan sosiaalisen median rooliin uudenlaisen urbaanin osallisuuden muotona sekä kaupungin kehittämisen välineenä. Tilaisuudessa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat esittelevät uusinta aihetta käsittelevää tutkimusta. Kaupunginosien some-aktiivit ja Helsingin kaupungin edustajat kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään kaupunkisomesta ja sen mahdollisuuksista. Yhteiskehittelyn hengessä käytävää loppukeskustelua ryyditetään sosiaalisen median asiantuntijoilta pyydetyillä kommenteilla.
Tilaisuus on osa Helsingin yliopiston tammikuussa 2018 aloittavan uuden Kaupunkitutkimusinsituutin Kick off -seminaarisarjaa.
OHJELMA
Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutin johtajan tervehdys
-Mari Vaattovaara, professori (Helsingin yliopisto)
Avauspuheenvuoro
-Pekka Sauri, organisaatioviestinnän työelämäprofessori (Helsingin yliopisto)
Some ja itseorganisoituva kaupunki
-Pasi Mäenpää, dosentti, Helsingin yliopisto
-Maija Faehnle, tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE / Tampereen yliopisto
Helsingin kaupunginosat sosiaalisessa mediassa
-Matti Autio, tutkija, Helsingin yliopisto
Miten somedataa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa?
-Pilvi Nummi, tohtoriopiskelija, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta
Sosiaalinen media vuorovaikutuksen kanavana
-Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki/kaupunkiympäristö
Kaupunginosaryhmä yhteisön osana
-Eliisa Saarinen, Lauttasaari elää -ryhmän perustaja ja ylläpitäjä.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 8.1.2018 mennessä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuC1l3z3ig3f8aCEAraqPDn9gt7jFW5LYopiIUtG9UtKLpUA/viewform?usp=sf_link
Järjestävät tahot:
Kaupunkiaktivisimi.fi
http://www.kaupunkiaktivismi.fi/fi
Kaupunkitutkimusinstituutti ja Kaupunkiakatemia
@kaupunkia / https://urbanacademy.fi/
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelma
@KATUMETRO / http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/
Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot
www.hel.fi/kaupunkitieto
Valokuva: Lauri Rotko / Helsinki Marketing
Source: www.facebook.com