Elevkonsert - Sogn kulturskule
Sogndal Kulturhus

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

jeu. 16/11/2017 de 18h00 à 19h30/strike>

Sogndal Kulturhus
Hovevegen 2
6856 Sogndalsfjøra
Norway
Konsert med elevane frå Sogn kulturskule!
Torsdag 16. november kl. 18 arrangerer Sogn kulturskule haustens store framsyning i Sogndal kulturhus.
Balletten, Krudlalaget, Røyst, instrumental- og songelevar syner kva dei har jobba med i haust.
Det blir gunstig grupperabatt, så ta med tante og onkel, besta og besten, så fyller me storsalen
Stad: Sogndal Kulturhus, Storesalen
Dato: torsdag 16. november
Tid: kl. 18:00
Varigheit: ca. 1,5 t.
Det er ikkje plassbillettar, fritt seteval!
Billettprisar:
Vaksne kr. 100,-
Gruppe kr. 60,- pr. billett ved kjøp av min. 4 eller fl. billettar samla.
Born under 15 år: Gratis
Billettar kan kjøpast på nettet, sjå link lengre oppe.
Eller i kiosken på kulturhuset tysdag - søndag kl. 17:30 - 20:00.
Følgjekort-ordninga kan nyttast på dette arrangementet, billettar får du kun i kiosken på Sogndal Kulturhus.
Kan reservera billettar ved å henvende deg til kiosken på kulturhuset. Hentefristen er 3 dagar.
Source: www.facebook.com