Paul Tillich "Moje poszukiwanie absolutów"
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

jeu. 16/11/2017 de 18h00 à 21h00/strike>

Dom Literatury w Łodzi
Roosevelta 17
90-056 Łódź
Poland
Spotkanie wokół książki Paula Tillicha "Moje poszukiwania absolutów"
Udział wezmą: prof. Stanisław Obirek i Tomasz Mincer z redakcji Liberté!
Pretekstem do rozmowy jest książka "Moje poszukiwanie absolutów" autorstwa Paula Tillicha, jednego z najważniejszych filozofów i teologów protestanckich XX wieku. W obliczu relatywizmu dominującego w XX-wiecznym myśleniu o świecie i człowieku Tillich poszukuje zgodnego z etyką i stabilnego fundamentu dla moralności i ludzkiego życia w ogóle. Wypróbowuje i proponuje obranie za takie punkty orientacyjne wartości z różnych sfer życia, tak aby były one akceptowalne zarówno dla osób utożsamiających się ze światopoglądem religijnym, jak i dla tych, którym jest on obcy. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o tym, czy współcześnie myśl Tillicha jest aktualna, zwłaszcza w realiach dzisiejszej Polski, kiedy religia jest często postrzegana bardziej jako siła polityczna niż duchowa.
Wydarzenie organizowane we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego.
wstęp wolny
Source: www.facebook.com