Nawakai / Ropejam with Ren Yagami
FABRICA 126

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

ven. 17/11/2017 de 20h00 à 1h00/strike>

FABRICA 126
Bulevard Knyaginya Maria Luiza 126
1233 Sofia
Bulgaria
*** BULGARIAN BELLOW ***
Day before his workshop ( https://www.facebook.com/events/1346387172075986 ) in Sofia, we want to invite you to a Nawakai / Ropejam with Ren Yagami, where you will have the opportunity to see and experience his unique style in a fun and open environment.
You can also meet Ren in informal setting, see him and other riggers practice their art.
This event is just to have fun. If you are a rigger - bring your ropes. If you want to be tied - just join us, there surely will be someone wanting to tie you.
If you have no intention to tie or be tied, but you want to see what is all about - this rope driven event is for you - join us and see.
Who is Ren Yagami?
Ren Yagami is the creator of the Yagami Ryu (Yagami style) - " 体を縛り、流れを結ぶ " Karada o shibari nagare o musubu" " tie the body to establish a connection/flow". The style is combination of the Aikido (which he practices from early age) with Shibari and Hodjodjutsu based techniques. This defines his specific Kinbaku style - 「責縛」"SEKIBAKU" - " sensual rope beautiful tie ", a term meaning not just a type of torturing through tying, but more in the sense of putting “the model” in perverted and humiliating pose, with which to show the internal beauty of her sexuality.
Yagami Ryu accentuates not the basic tying with rope, but the overall binding of the partner. Combination of the rope for the body and sensations for the mind. Ren Yagami Teaches that “even without the rope, you can bind and enjoy the SM”
This year Ren Yagami will present his style under the conceptual name “Shibari for sex”. Following not only the need for show or performance, but more importantly - the creation of deep sexual connection with the partner using shibari.
ATTENTION: This is not WORKSHOP. It’s not a Open Rope Space. The riggers will not be teaching their stuff.
Entrance fee: 20 EUR per person / free wtih your workshop ticket.
.***
Ден преди семинара му в София (https://www.facebook.com/events/1346387172075986) , искаме да ви поканим на Nawakai / Ropejam с Рен Ягами, където ще имате възможността да се запознаете с уникалния му стил в неангажираща среда.
Също така ще можете да се срещнете с Рен в неформална обстановка, както и да видите него и други връзвачи, упражняващи изкуството си.
Събитието е просто да се по забавляваме. Ако връзвате - носете си въжетата. Ако искате да ви връзват - просто елате, със сигурност ще има някой който да ви върже.
Ако нямате намерение да връзвате или да ви връзват, но искате да видите за какво става дума - това събитие е за вас. Елате и вижте.
Кой е Рен Ягами?
Рен Ягами е създател на Yagami Ryu (Ягами стила) - " 体を縛り、流れを結ぶ " Karada o shibari nagare o musubu" или в груб превод " Вържи тялото за да установиш връзка с него". Стилът е комбинация между Айкидо (което Рен практикува от ранна възраст) с техники взети от Шибари и Ходжоджутсо. Тази амалгама създава уникалният му Кинбаку стил - 「責縛」"SEKIBAKU" или приблизително преведено, като “чувствено въже красиво връзване”, термин който означава не само измъчване чрез връзване, но по-скоро поставяне на модела в перверзна и унизителна поза, чрез която да се покаже вътрешната красота и еротика.
Yagami Ryu набляга не толкова на връзването с въже, колкото цялостното “обвързване” на партньора. Комбинация между въжето за тялото и усещането за ума. Рен Ягами учи, че “дори без въже можеш да ограничиш и да се насладиш на SM”.
Тази година Рен Ягами ще представи своя стил под названието “Шибари за секс”. Преследвайки не само нуждата за шоу или представление, но по-важно - създаването на дълбока сексуална връзка с партньора използвайки шибари.
ВНИМАНИЕ: Това събитие не е СЕМИНАР. Не е и Open Rope Space. Връзвачите няма да обучават.
Вход: 40 лв на човек / безплатно за закупилите билет за семинара
#shibari, #kinbaku, #ropes, #bondage, #sekibaku, #RenYagami, #yagami, #ropejam, #Nawakai
Source: www.facebook.com