XX Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis
Łódzki Dom Kultury

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 18/11/2017 10h00 au 19/11/2017 20h00/strike>

Łódzki Dom Kultury
Traugutta 18
90-113 Łódź
Poland
Zapraszamy na jubileuszową edycję XX festiwalu chóralnego Cantio Lodziensis!
Szczegółowy program: http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/xx-lodzki-festiwal-choralny-cantio-lodziensis-r3938
Wstęp wolny :)
Łódzki Festiwal Chóralny - Cantio Lodziensis posiada formułę konkursu, a biorące w nim udział liczne chóry i zespoły wokalne oceniane są w ośmiu kategoriach. W ramach festiwalu wystąpią chóry prezentujące muzykę rozrywkową oraz gospel.
Głównym celem festiwalu jest popularyzacja chóralistyki jako formy wykonawczej, a także upowszechnianie bogatej, wartościowej literatury chóralnej obejmującej różnorodną stylistykę. Festiwal również promuje dokonania artystyczne łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Cantio Lodziensis jest „łódzkim produktem”, który od osiemnastu lat wzbogaca ofertę kulturalną Województwa Łódzkiego. Szczycimy się tym, że Festiwal jako impreza konkursowa należy obecnie w naszym kraju do prestiżowych ogólnopolskich imprez chóralnych, a o udział w nim zabiega co rok kilkadziesiąt chórów. Od początku trwania festiwalu udział w nim wzięło około 450 chórów i zespołów wokalnych krajowych i zagranicznych.
Co rok w trakcie Festiwalu odbywa się również seminarium dla dyrygentów prowadzone przez profesorów z Akademii Muzycznych w Łodzi, Bydgoszczy, Katowic, Szczecina. Podjęta przez nas inicjatywa organizowania festiwalu upowszechniającego chóralistykę - szczególnie dziecięcą i młodzieżową od lat wspierana jest przez m.in. Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Łodzi, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Kuratorium Oświaty. W organizacji Festiwalu współpracujemy z przedstawicielami łódzkiego środowiska kompozytorskiego, Związkiem Kompozytorów Polskich. Działamy wspólnie na rzecz promowania dokonań artystycznych łódzkich twórców. Łódzki Festiwal Chóralny posiada Radę Artystyczną składającą się z muzyków, pedagogów, dyrygentów, która jest odpowiedzialna za całościowy kształt imprezy. Od początku roku z pełnym zaangażowaniem prowadzimy działania organizacyjne zmierzające do pozyskania odpowiednich środków finansowych, jak również przygotowujemy materiały informacyjne, repertuarowe, nawiązujemy kontakty z chórami, dyrygentami, zagranicznymi gośćmi. Cantio Lodziensis posiada swój prestiż i należy obecnie do cenionych w kraju konkursowych imprez chóralnych. Łódzkie środowisko muzyczne wspiera nas i zachęca do kontynuacji tego przedsięwzięcia artystycznego, którego istotnym walorem jest również możliwość edukacji dzieci i młodzieży poprzez popularyzację najwartościowszych dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych. Będąc jego organizatorami jesteśmy dumni z tego, że ta niekomercyjna impreza artystyczna zachęca do udziału tak dużą ilość różnorodnych chórów z całej Polski, promując Łódź i jej kulturę lokalną.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz z budżetu Województwa Łódzkiego.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Kuratorium Oświaty, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Patronat medialny objęli: TVP Łódź, Radio Łódź S.A. Region Kultury.
Source: www.facebook.com