„Manewry sportowe" / XXVI Ars Cameralis / Rondo Sztuki
Rondo Sztuki

Du 16/11/2017 18h00 au 30/11/2017 18h00

Fuseau horaire : Warsaw (GMT+01:00)

Rondo Sztuki
Rondo im. Jerzego Ziętka 1
40-121 Katowice
Poland
XXVI Ars Cameralis: „Manewry sportowe"
Wystawa 26.11.2017-4.01.2018
Wernisaż 16 listopada 2017, czwartek o godz. 18.00
Kurator: Marek Zieliński, współpraca: Adrian Chorębała
Wstęp wolny.
/English version below/
Zaproszeni artyści: Jakub Adamek, Bartek Buczek, Hubert Czerepok, Wojciech Ćwiertniewicz, Norbert Delman, Edward Dwurnik, Grzegorz Hańderek, Piotr Kossakowski, Zbigniew Libera, Janusz Łukowicz, Marcin Maciejowski, Michał Minor, Dominik Ritszel, Grzegorz Sztwiertnia, Ireneusz Walczak, Wojtek Wilczyk.
„Manewry sportowe” to próba uchwycenia fenomenu sportu poprzez działania w sztuce. Punktem wyjściowym wystawy są rozważania na temat ciała, które poddaje się (lub nie) terrorowi sportowej rywalizacji. „Manewry sportowe” eksplorują spektrum zagadnień, wynikających z tematyki sportowej, takich jak: transhumanizm, plemienność, wykluczenie, współzawodnictwo, edukacja sportowa, problem sławy czy przeniesienie zasad, działających w sporcie, w relacje społeczne obowiązujące w życiu.
„Manewry sportowe” to indywidualne wypowiedzi artystów, którzy w świadomy sposób podejmują temat sportu. Istnieje on w sztuce już od starożytności, ale często jest pomijany we współczesnym dyskursie. Na wystawie w Rondzie Sztuki staramy się nie pokazywać powierzchownego piękna sportowej rywalizacji, ale sproblematyzować sport jako źródło opresji, wyzwolenia, spełnienia oraz sensu życia. Artyści pokazujący swoje prace na wystawie często sięgają po ironię czy czarny humor. Nie boją się zadawać podchwytliwych pytań, na które często trudno znaleźć odpowiedź.
//
Sporting manoeuvres are an attempt to capture the phenomenon of sports in art. The starting point of the exhibition is a reflection on the body which conforms (or does not) to the rigours of athletic rivalry. Sporting manoeuvres explore the spectrum of issues arising from sports, such as transhumanism, tribalism, exclusion, competition, sports education, celebrity, and the transmission of rules from sports to social life in general.
Sporting manoeuvres are individual statements by artists who deliberately chose to address the theme of sports. It has been present in art since antiquity but is often overlooked in modern discourse. At the exhibition in Rondo Sztuki Gallery we try to show not the superficial beauty of athletic rivalry, but to problematize sports as a source of oppression, liberation, fulfilment, and the meaning of life. Artists who take part in the exhibition often express themselves through irony or black humour. They are not afraid to ask tricky questions, which are often difficult to answer.
SPORTING MANOEUVRES collective exhibition. Artists: Jakub Adamek, Bartek Buczek, Hubert Czerepok, Wojciech Ćwiertniewicz, Norbert Delman, Edward Dwurnik, Grzegorz Hańderek, Piotr Kossakowski, Zbigniew Libera, Janusz Łukowicz, Marcin Maciejowski, Michał Minor, Dominik Ritszel, Grzegorz Sztwiertnia, Ireneusz Walczak, Wojtek Wilczyk. Curator: Marek Zieliński, Collaboration: Adrian Chorębała
Exhibition on view: 26.11.2017-4.01.2018
Opening: 16 November 2017 (Thursday) at 18.00
Source: www.facebook.com