PI pogovori: Khetaun - Skupaj
Pedagoški inštitut/Educational Research Institute

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

lun. 16/10/2017 de 18h00 à 20h00/strike>

Trubarjeva Hisa Literature
Stritarjeva ulica 7
1000 Ljubljana
Slovenia
Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij »PI pogovori«. Tokrat na temo: »Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe« v ponedeljek, 16. oktobra 2017 ob 18:00, v Trubarjevi hiši literature, Ribji trg 2, Ljubljana, (vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7).
Kratek opis:
Slovenija se tako kot druge evropske države sooča z visoko stopnjo neuspešnosti romskih učencev. Na ravni Nacionalne evalvacijske študije o uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli (2011) je bilo ugotovljeno, da je v šolskih letih od 2005/2006 do 2008/2009 osnovno šolo uspešno zaključilo le 60 odstotkov vpisanih romskih učencev, vključenih v raziskavo. Kljub temu, da vključenost romskih otrok v kakovostne predšolske programe postaja z raziskavami vse bolj dokazan ključni dejavnik njihove uspešnosti v izobraževanju in tudi socialne vključenosti, so v veliki meri še vedno nevključeni v predšolske programe. Rezultati že omenjene študije so pokazali, da je bilo v šolskem letu 2009/2010 pred vstopom v šolo v vrtec vključenih le približno polovica romskih prvošolcev.
Dejavnejša vloga vrtcev pri vključevanju romskih otrok v predšolske programe je v tej luči bistvenega pomena. V pogovoru bomo predstavili mednarodno iniciativo Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe, katere nosilec je Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, nacionalni partner pa Vrtec Šentvid iz Ljubljane. Predstavili bomo dejavnosti na ravni iniciative, govorili pa bomo tudi o dosežkih, izzivih in rezultatih na področju vključevanja romskih otrok in njihovih staršev v vrtec.
Sogovornice:
Urša Novak, Pedagoški inštitut
Petra Zgonec, Pedagoški inštitut
Petra Bozovičar, Pedagoški inštitut
Mija Koderman, Vrtec Šentvid
Source: www.facebook.com