Konkret aften: Betong
Det Akademiske Kvarter

mardi 17 de 18h00 à 20h00

Fuseau horaire : Oslo (GMT+02:00)

Det Akademiske Kvarter
Olav Kyrresgate 49
5015 Bergen
Norway
Tiden er inne for at vi snakker seriøst om betongen, som vi nesten ikke legger merke til lengre. Den er verdens mest brukte byggemateriale, og har blitt brukt til å bygge alt fra Panteon i Roma til Operahuset i Sydney. Betong en nøkkelbrikke i dagens infrastruktur, men medaljen har også en mørkere side.
INNLEDERE:
- Svein Lund, arkitekt
- Jan Eldegard, Bygg uten grenser

Fordelene med betong er at det er billig, fleksibelt når det formes, men tåler alt slags vær når det har tørket. Dette gjør det egnet til å bygge veier, broer og bygninger. Ekspertene vil ha det til at betong kan og vil utgjøre en sentral rolle i å heve den tredje verden ut av fattigdom, ved å utbedre veinett og sørge for å erstatte jordgulv med betonggulv.

Men medaljen har også en bakside. Selv om produksjonen av betong er karboneffektiv sammenlignet med andre materialer, fører den ekstensive produksjonen til at betong har tilsvarende utslipp som hele luftfartsbransjen.
Er Betong løsningen på fattigdomskrisen? Hvordan skal vi møte utbygging med miljøutfordringer hengende over oss? Hva kan fremtidens betong føre med seg? Endelig skal vi vie to samfulle timer til å elte oss i arkitektoniske, molekylære og samfunnsøkonomiske problemstillinger angående betong.
Jan Eldegard fra Bygg uten grenser og arkitekt Svein Lund som er prisbelønnet for sine betongprosjekter kommer for å konkretisere betong!
Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes i døren for 50 kr. Dette gir deg fri inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester.
Source: www.facebook.com