Projekt Batyskaf: 10080 - Verejné deti
Batyskaf

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

dim. 15/10/2017 de 19h00 à 20h30/strike>

Nova Cvernovka
Bratislava
Slovakia
Projekt Batyskaf: 10080 - Verejné deti
Nová Cvernovka - Jedáleň
Účinkujú: samčo, brat dážďoviek + revúca figa + chris ostrovid + ľubenko
Verejné Deti je voľné improvizačné hudobno-divadelno-tanečno-performančné zoskupenie s premenlivým členstvom. Duchovný predchodca zoskupenia predtým v odlišnej zostave pod názvom (nábo)Ženské kruhy so Samčom, táto nová inkarnácia je viac sekulárna a zameraná viac na prúd tvorby a emócií. Združenie zoskupuje ľudí s nekonvenčným a znepokojivým prístupom k sebaoslobodzovaniu prostredníctvom neriadenej a otvorenej kreativity. Stiera hranice medzi reálnym životom a performanciou, medzi publikom a účinkujúcimi, medzi čímkoľvek a iným čímkoľvek.
10080 je projekt Batyskafu, ktorý má za úlohu podporovať vznik netradičných scénických diel. Nosnou myšlienkou je špecifická výzva - časové obmedzenie, ktoré dáva autorom na tvorbu iba jeden týždeň. Či už to bude inscenácia, performancia, súčasný tanec, alebo bezbrehá improvizácia, témam, forme ani štýlu sa žiadne hranice nekladú.
10080 je súčastou Projektu Batyskaf, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
Source: www.facebook.com