Trening Asertivnosti – napredni nivo
TIM Centar

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

mer. 18 octobre à 17:30/strike>

TIM Centar
Svetozara Miletića 32
21000 Novi Sad
Serbia
Napredni nivo obuke je namenjen učesnicima koji su već prošli trening Asertivnosti i žele da nastave sa razvijanjem veština komunikacije u pravcu asertivnosti.
Program podrazumeva dublji rad na emocionalnim blokadama, prepoznavanjem sopstvenih snaga i slabosti u komunikaciji i osnaživanje za rad sa teškim sagovornicima.
Teme koje smo obuhvatili:
Samoprihvatanje
Upravljanje emocijama koje „blokiraju” asertivnu komunikciju – bes, anksioznost, povređenost, briga…
Tehnike aktivnog slušanja i usmerenosti na sagovornika
Neverbalna komunikacija – kako uskladiti sve kanale komunikacije
Tehnike komunikacije sa „teškim” sagovornicima
Strategije prevazilaženja konfliktnih situacija
Koje su dobiti za učesnike?
Dodatno osnaživanje za direktnu komunikaciju i zauzimanje za sopstvena prava i potrebe
Razvijanje veština za upravljaje nekonstruktivnim emocijama koje ometaju asertivnu komunikaciju (bes, strah, povređenost…)
Prevazilaženje individualnih poteškoća u komunikaciji
Voditelji edukacije: Olivera Sekulić-Bartoš i Jana Kukić
Grupa će se viđati sredom od 17:30 i tako sedam puta po 2,5h.
Cena edukacije je 9.000 din.
Prijave očekujemo na: office@timcentar.rs a stojimo na raspolaganju za dodatna pitanja na broj telefona 021 661 5812 ili 065 661 5812.
Source: www.facebook.com