dimanche 19 de 17h30 à 19h30

Fuseau horaire : Oslo (GMT+01:00)

Medisinsk Yoga Øst
Nils Lauritssønsvei 34
0870 Oslo
Norway
Regelmessig yoga praksis gir mulighet til å åpne for det indre univers. På samme måte kan det å bruke sin kreativitet også bidra til å finne veien til sitt indre. Mange vil hevde at "ja, men jeg er ikke kreativ".
Det er fordi man da forbinder kreativitet med å skape "noe pent og riktig" og det å være kunstnerisk. Kreativitet er en naturlig del av mennesket, og som vi har med oss fra fødselen. Barn har en naturlig forhold til og lett tilgang til den, men så er det at de fleste av oss lukker mer eller mindre igjen for den fordi man stiller krav til seg selv om at det skal være "riktig, pent og/eller kunst".
Det å gjenopprette en kontakt til sin kreativitet gjør noe med oss. Det kan åpne for et indre univers som bidrar til å finne tilbake til deler av oss selv som vi har fortrengt og avvist, og således være meningsfullt om man lar det få komme til uttrykk fordi det her ligger mulighet for en heling.
Jeg vil gjerne få skape et rom hvor deltakere får mulighet til å bruke sin kreativitet i å utforske sitt indre. Alle kan delta, da det på ingen måte handler om kunstnerisk uttrykk, men kun om å få utfolde seg kreativt. Således er ingenting pent eller stygt, riktig eller galt. ALT som kommer til uttrykk er riktig akkurat der og da, for akkurat denne personen. Det er således et tilbud for alle, uavhengig av kjønn, alder og erfaring.
Jeg ønsker deg velkommen til en meditativ opplevelse, en tilstand av her og nå hvor du ut i fra din intuisjon bruker maling for å utfolde deg kreativt.
Søndag 19 november 2 t, kl 1730-1930
Pris kr 300,-
Hjertelig velkommen!
Turid Skinnemoen, Kunsterapeut
Source: www.facebook.com