Tvorivé dni pre vás
Divadlo Štúdio Tanca

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 16/10/2017 18h00 au 20/10/2017 21h00/strike>

Divadlo Štúdio Tanca
Komenského 12
Banská Bystrica
Slovakia
KOMPOZÍCIA - IMPROVIZÁCIA - TVORBA
Divadlo Štúdio tanca na základe dlhodobej spolupráce so slovenskými konzervatóriami pravidelne organizuje festival Tvorivé dni pre vás, zameraný na edukáciu študentov tanečných odborov. Tohtoročný festival má tri kľúčové aspekty – Kompozícia, Improvizácia, Tvorba. Cieľom festivalu Tvorivé dni pre vás sa pre rok 2017 stal dôraz na komplexnosť a celistvosť povolania tanečného interpreta a jeho aktívnej participácie na vzniku tanečného diela.
Program prvého festivalového dňa pozostáva z technických tréningov a inštruktážno-zoznamovacieho večera. Počas nasledujúcich 3 festivalových dní sa účastníci denne zdokonaľujú na ranných technických tréningoch a počas dňa na kompozičných workshopoch a interaktívnych prednáškach, zameraných na tvorbu inscenácie z hľadiska hudobnej kompozície a svetelného dizajnu. Výstupom celodennej práce je spoločné stretnutie v divadelnej sále, kde jednotlivé skupiny študentov vzájomne odprezentujú ukážky. Festival vyvrcholí piatkovou spoločnou verejnou prezentáciou.
TVORIVOSŤ PODNECUJÚCI LEKTORI
Tanec a kompozícia: Zuzana Ďuricová Hájková, Milan Kozánek a Katarína Zagorski
Tanec a svetlo: Ján Čief, Dorota Volfová, Michaela Pavelková
Tanec a hudba: Zebastian Méndez Marín (Costa Rica)
Tanec a technika: Lívia Belaážová Méndez Marín (Slovensko/ Costa Rica), Dante Murillo ((Kolumbia/ Rakúsko), Lenka Rajchmanová, Tibor Trulik a Michaela Mirtová (členovia umeleckého súboru DŠT)
TVORIVO PRACUJÚ ŠTUDENTI
Konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave, Súkromného konzervatória v Nitre, Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku.
VÝSTUPY- KREATÍVNE VEČERY
vždy o 19.00 hod v Divadle štúdio tanca v utorok 17.10., stredu 18.10., štvrtok 19.10. (VSTUP voľný)
VYVRCHOLENIE festivalového týždňa - piatok 20.10. o 19.00 - predstavenie všetkých účastníkov za doprovodu profesionálneho svetelného dizajnu a hudobného aranžmánu - VSTUP: 5/3 €
Viac info:
www.studiotanca.sk
Rezervácie vstupeniek: 0902 672 799
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Source: www.facebook.com