Letos v Marienbadu: Ozvěny na Brněnské 16
Marienbad Film Festival

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

ven. 13/10/2017 de 18h00 à 19h05/strike>

Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo náměstí 6
602 00 Brno
Czech Republic
Marienbad Film Festival pro vás připravuje sérii festivalových ozvěn napříč celou republikou. První štací je Brno: legendární Brněnšká 16. Ve spolupráci s kolegy z Brno16 promítneme pásmo čtyř filmů, které se objevily v soutěžní sekci současného českého experimentální filmu Theatre Electrique. Naleznete mezi nimi i jeden ze tří filmů, který získal pro rok 2017 Cenu festivalu: Stopy, střepy, kořeny.
Stopy, střepy, kořeny
Režie: Květa Přibylová
Osobní, niterná, filmová báseň o prolínání a prorůstání minulého a přítomného, mrtvého a živého. Stopy jsou otisky minulosti v přítomném. Střepy jsou výsledky náhlé změny stavu, rozbití kontinuity mezi minulým a přítomným. Kořeny jsou spojením a poutem k minulému.
Praha!
Režie: Matyáš Trnka
Prahu ročně navštíví miliony turistů. Nemění davy lidí její tvář? Je ještě možné městu nějak pomoci? Autor zvolil animační techniku pixilace, prostřednictvím které rozehrál komplexní portrét města jako živého organismu, který se návalu turistů vzpírá. Pro film je příznačné, jakým způsobem pracuje s rytmikou a filmovým časem. Divák může díky tomu zakusit katarzi, která se obejde bez jakékoliv herecké akce anebo dialogu.
Rozštěpený epistemolog
Režie: Jiří Žák
Film Rozštěpený epistemolog se zabývá významem „pravdy“, respektive „post-pravdy“, v současném informačním smogu a mediální manipulaci. Fenomén „post-pravdy“ je tématem velmi aktuální celosvětové diskuze; výskyt tohoto pojmu se během posledního roku zvýšil o více než dva tisíce procent a vysloužil mu podlle Oxfordského slovníku titul slova roku 2016. Film vznikl v průběhu autorova několikaměsíčního pobytu v Berlíně a vrcholí v něm dvouleté období jeho video-esejistické práce. Je postaven na spolupráci s charismatickou berlínskou tanečnicí s beninskými kořeny Meïmounou Coffi, která na základě Žákova scénáře vytvořila improvizovanou choreogra i vycházející mimo jiné z gest, která se používají pro ovládání digitálních zařízení. Koláž taneční performance a abstraktních roztřesených záběrů se zde stává vizuálně-poetickou metaforou, doplněnou o subjektivní verbální komentář, zasazující fikční situaci do reálného kontextu.
Prinz Aberjaja
Režie: Anatol Vitouch, Ondřej Cikán
Princezna netuší, jestli miluje svého prince nebo rytíře, který ji zachránil před drakem. Posléze pochopí, že princ, rytíř i její němý sluha jsou tím samým mužem. Adaptace české pohádky Princ Bajaja ze sbírky Boženy Němcové podle básně Ondřeje Cikána.
The princess does not know anymore, whether she loves the prince or the knight, who saved her from the dragon. Then she realizes that her mute and blind servant, the prince and the knight are the same person. An adaptation of a Czech fairy tale and of a poem by Ondřej Cikán.
Source: www.facebook.com