SENSITIVITY-meet yourself-secret class
квАРТал/ Kvartal

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

dim. 17/09/2017 de 17h30 à 20h30/strike>

Т Е З Г Я Х
ул. "Цар Симеон " 47
1222 Sofia
Bulgaria
--- For English press 1...oops... scroll down ---
Във връзка ли си със сетивата си?
Осъзнато ли ги използваш, за да запечаташ и обогатиш усещането си за света, да запаметиш ситуации, да комуникираш...?
► 17:30 - 18:30 ч
►► ела сам.
►►►срещни се със себе си...
Капацитет: максимум 6 човека.
► 19:00 - 20:00 ч
►► работа с партньор
(връзка интимност, родител-дете, приятел, враг, непознат...)
►►►какво виждаш?
Капацитет: максимум 3 партньорски двойки
Не идвай с копринките!
Няма седящи места. :)
Срещите ще се проведат на затворени врати.
Местата са ограничени, молим за предварително записване.
0885 12 08 12
---
Are you in touch with your senses? Do you deliberately use your senses to improve your sensual perception, to remember things, to communicate?
► 17:30 - 18:30
►► come alone.
►►► meet yourself...
max 6 people
► 19:00 - 20:00
►► bring a partner
(intimate, parent-child, friend, enemy, unknown..)
►►► what do you see?
maximum 3 partners
Do not overdress!
The classes will be held in private.
Limited seats provided. :)
Please, save up your place in advance.
0885 12 08 12
Source: www.facebook.com