GAN Project/competiton/ Flashmob/Crawfish
Mi Morena

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

sam. 16/09/2017 de 20h00 à 23h30/strike>

Mi Morena
105/1 Teryan
0001 Yerevan
Armenia
Շաբաթ օրը համեցեք Մի Մորենա ռեստորան-ակումբ՝ մասնակցեք և միաժամանակ սովորեք ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային պարեր Լատինո և հիթային տարբեր ոճի երաժշտության ներքո G. A. N Խմբի հետ միասին FLASH MOB շոու ծրագրով ։
Երեկոյի ընթացքում կարող եք օգտվել ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ խեցգետնի ակցիայից:
Սեղանների ամրագրման համար զանգահարել 094220006
Source: www.facebook.com